• top stories
 • read
 • newsarchive
 • by deepjournal
2 January 2006
|
Read in English
Dit artikel is deel van de serie The coming war against Iran.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
De komende oorlog tegen Iran - deel 7
Kookboek der Explosieve Oorlogstacktieken
Door Daan de Wit
Dit is de samenvatting van de delen een tot en met zes, aangevuld met nieuwe informatie. Alleen de bronnen bij de nieuwe informatie zijn gelinkt.

De onderstaande vier beproefde ingrediënten uit Grootmoeders Kookboek der Explosieve Oorlogstacktieken zijn een recipe for disaster: een preëmptieve nucleaire aanval op Iran, mogelijk al in de lente van 2006.

De vier ingrediënten zijn:

 1. Een false-flagoperatie om een oorlog te beginnen, zoals Operation Cyanide
 2. Zo'n false-flagoperatie verpakken in een wargame , zoals op 911 en 7/7
 3. Een false-flagoperatie ter verdeel en heers, zoals die van de SAS-agenten in Basra
 4. Diplomatieke en militaire voorbereidingen bij de oorlog, zoals bij Irak

Mix deze ingrediënten met een recente revolutionaire beleidsverandering die het mogelijk maakt preëmptief nucleair aan te vallen en je recipe for disaster is klaar. Met dit recept is de Bushregering begonnen aan het prepareren van een explosieve maaltijd die ze ons gaan serveren, mogelijk al in de lente van 2006.

1. Een false-flagoperatie om een oorlog te beginnen, zoals Operation Cyanide
Een false-flagoperatie betekent dat je een aanslag pleegt op je eigen mensen en de vijand de schuld geeft. Resultaat is dat dit je het volste recht lijkt te geven die vijand aan te vallen. Een voorbeeld hiervan is Operation Cyanide, een operatie die werd ontwikkeld omdat de VS in 1967 graag betrokken wilden raken bij de Israëlische strijd tegen Egypte. De VS offerden daarvoor een Amerikaans legerschip op dat zogenaamd door Egypte werd aangevallen, terwijl het in feite in goed overleg werd aangevallen door ongemarkeerde Israëlische straaljagers, getorpedeerd door Israëlische marineschepen en werd bestookt met napalm. Tegen alle verwachtingen in overleefde een deel van de bemanning de aanslag en het Amerikaanse vliegtuig dat al onderweg was naar Egypte om de aanval te vergelden met een nucleaire bom, werd teruggeroepen.

Gezien de grote gezamenlijke belangen van de VS en Israël tegen Iran is het niet onmogelijk dat de blauwdruk voor deze operatie weer uit de kast wordt gehaald.

2. Een false-flagoperatie verpakt in een wargame, zoals op 911 en 7/7
Auteur Webster Tarpley vindt het waarschijnlijk dat de false-flagoperatie voorafgaand aan de aanval op Iran een uitvloeisel zal zijn van een war game of een anti-terrorisme-oefening. Hij gaat hierbij uit van een war game/oefening compleet met de inzet van personeel en materieel (dus niet virtueel) die als twee druppels water lijkt op de uiteindelijke aanslag. Een war game dus die tijdens het spel zomaar ineens werkelijkheid wordt en 'live' gaat. De bekendste voorbeelden van dit soort oefeningen die ineens live gingen, zijn de wargames op 11 september 2001 en de oefeningen in Londen op 7/7.

De redenen dat een war game de verpakking is voor een false-flagoperatie, zijn dat ze in relatieve openheid binnen een geheime dienst kunnen worden voorbereid (er wordt immers slechts een oefening voorbereid) en dat op het moment dat de oefening live gaat, het verdedigingssysteem plat ligt.
Vice-president Cheney heeft de militaire afdeling die oorlogen plant al de opdracht gegeven een plan te ontwikkelen voor een grootschalige luchtaanval waarbij nucleaire wapens worden ingezet tegen Iran als vergelding voor een tweede 11 september. Oorlogsminister Rumsfeld drukt zijn personeelsleden op het hart bij voortduring rekening te houden met een tweede 11 september.
Hoe dit te voorkomen
Door het in kaart brengen van de wargames en de anti-terreuroefeningen en het besteden van aandacht aan deze oefeningen, is het veel moeilijker ze zomaar live te laten gaan. Auteur Webster Tarpley is een van de mensen die dit op zich neemt door het creëren van een netwerk van mensen dat hem de informatie verschaft. Tarpley vraagt de lezers van DeepJournal om deel te nemen aan dit netwerk door specifiek informatie te verzamelen over oefeningen uitgevoerd door de Navo en deze te melden aan DeepJournal, zodat die het kan bundelen en doorsturen aan Tarpley.

3. Een false-flagoperatie zoals die van de SAS-agenten in Basra, ter verdeel en heers
Vorig jaar september werden twee Britse SAS-agenten verkleed als arabieren -compleet met zwarte pruiken- in het Iraakse Basra betrapt in een auto vol explosieven waarna zij werden gearresteerd. De mannen en hun geheimen waren van zulk groot belang dat zij zijn bevrijd met behulp van een spectaculaire militaire operatie waaraan zelfs tanks te pas kwamen. De SAS-agenten waren hoogstwaarschijnlijk een false-flagoperatie aan het uitvoeren met als uiteindelijk doel bij te dragen aan het verdelen van het land en de regio, dus het aloude verdeel en heers, het creëren van een lappendeken. Het is een oude Anglo-Saxische wens, Lawrence of Arabia had het er al over. Als naast Irak ook Iran wordt veroverd en uiteenvalt in strijdende partijen, heerst het Westen.

4. Diplomatieke en militaire voorbereidingen bij de oorlog, zoals bij Irak
Diplomatieke voorbereidingen en een militaire opbouw voor een oorlog met Iran zijn al in volle gang. Het bekendste voorbeeld van diplomatieke voorbereidingen is de ondertekening door ondermeer Nederland, Duitsland en Frankrijk van het verdrag van het internationale atoomagentschap. Het is een aanklacht tegen Iran en kan in latere instantie worden gebruikt als stok om Iran mee te slaan. Een ander voorbeeld, dat werd beschouwd als 'het beste bewijs', is een gestolen Iraanse laptop vol simulaties en andere informatie over Irans snode nucleaire plannen. Het verhaal wankelde toen het skeptisch werd ontvangen, maar viel uiteindelijk om toen voormalig wapeninspecteur van het internationale atoomagenschap David Albright ondermeer ontdekte dat de in Farsi geschreven tekst niet eens het woord nucleair bevatte. Was de laptop onderdeel van een vorm van psychologische oorlogsvoering?
Nog zo'n voorbeeld van diplomatieke voorbereidingen is een Power-Pointpresentatie van het Pentagon getiteld "A History of Concealment and Deception". De titel slaat niet op de oorlogstacktieken van de VS, maar op de vermeende nucleaire ambities van Iran. Een regeringsambtenaar die was betrokken bij de presentatie zei dat de geheime-dienstengemeenschap er niets mee te maken had en te maken wilde hebben 'omdat er conclusies werden getrokken die niet strikt werden ondersteund door de feiten'.
Er worden ook al militaire voorbereidingen getroffen. De Israëlische premier Sharon zegt dat zijn land militaire voorbereidingen treft, en meer recent werd bekend dat hij zijn leger zou hebben gewaarschuwd dat het klaar moet zijn voor aanvallen op Iran in maart. Er zijn al oefenaanvallen uitgevoerd op een replica van een Iraanse kerncentrale. Israëlische en Amerikaanse geheim-agenten met valse paspoorten zetten dankzij dekmantelbedrijven en safe houses nu een materiële infrastructuur op in Iran zodat, zodra de eerste bommen zijn gevallen, er beschikking is over geld, personeel en wapens. In samenwerking met Israëlische en Pakistaanse specialisten worden de luchtdoelen in kaart gebracht. In 2004 zijn er al een heel jaar lang onbemande verkenningsvluchten uitgevoerd om de Iraanse radar te kietelen zodat er informatie over de verdediging zou vrijkomen, maar ook ter intimidatie en het is procedure, voorafgaand aan een aanval. De VS gebruikt door Israël getrainde Koerden om militaire informatie te verzamelen in Iran en de VS sturen een groep aan van 10.000 Iraanse rebellen.
Uit onthullingen in de Turkse pers blijkt dat CIA-baas Porter Goss op 11 december 2005 hoogstpersoonlijk zijn Turkse collega's en de Turkse premier heeft aangespoord klaar te zijn voor Amerikaanse luchtaanvallen op Iran, schrijft UPI. Het persbureau citeert de Turkse publicatie Cumhuriyet die meldt dat Goss Ankara zou hebben gewaarschuwd voor het enorme nucleaire gevaar van Teheran. De BBC leest de Turkse krant Yeni Safak waarin professor Karaman het nieuws over Goss aanvult met een bericht van het Duitse persbureau DDP, door te schrijven dat Goss beloofde dat steun van Turkije aan de VS zou resulteren in Amerikaanse toestemming aan Turkije om PKK-kampen aan te pakken. Twee dagen voor het bezoek van Goss, werd Turkije nog bezocht door Robert Mueller, de directeur van het FBI. Dit bezoek werd vooraf gegaan aan dat van de Turkse generaal en bevelhebber van de landmacht, Yasar Buyukanit aan Washington.
Hoge ambtenaren van de Amerikaanse Luchtmacht die zijn betrokken bij de planning van de oorlog doen naar verluid vol afkeer wat ze moeten doen, namelijk het treffen van voorbereidingen voor een niet-geprovoceerde nucleaire aanval. Veel kenners hebben de indruk dat de oorlog onvermijdelijk is.

Mix deze vier ingrediënten met een recente revolutionaire beleidsverandering…
De VS hebben sinds 11 september het pad verlaten om nucleaire wapens alleen defensief in te zetten. Samenvattend schrijft de Washington Post over deze historische beslissing van defensieminister Rumsfeld: 'Het global strike plan is offensief en komt in werking bij de perceptie van de president van een onafwendbaar gevaar. Exhibit A zou het het Stratcom plan -formeel bekend als CONPLAN 8022 02- kunnen zijn, met als onderdeel een nucleaire optie, mogelijk gemaakt door bommen die diep de grond in dringen tegen ondergrondse bunkers.'

… met Iran als doelwit...
In augustus vorig jaar zei Bush met betrekking tot een oorlog met Iran: 'As I say, all options are on the table. The use of force is the last option for any president and you know, we've used force in the recent past to secure our country'. Een voormalig hoge intelligence-agent: 'It's not if we're going to do anything against Iran. They're doing it. This is a war against terrorism, and Iraq is just one campaign. The Bush Administration is looking at this as a huge war zone. Next, we're going to have the Iranian campaign.' Journalist Seymour Hersh: 'In my interviews, I was repeatedly told that the next strategic target was Iran.' De oorlogsplanners van USSTRATCOM anticiperen in opdracht van de regering op een agressieve daad van Iran door het voorbereiden van een conventionele en/of nucleaire reactie, ofwel een aanval op Iran. 'In Washington is het nauwelijks een geheim dat dezelfde mensen in en rond de regering die Irak voor elkaar kregen, voorbereidingen treffen hetzelfde te doen met Iran', schrijft voormalig CIA-agent en veiligheidsadviseur Phil Giraldi.
John Pike, president van de denktank globalsecurity.org: "The administration has determined that there is no diplomatic solution". Voormalig CIA-agent, huidig veiligheidsdeskundige Vince Cannistraro zegt over de Iranpolitiek van de Amerikaanse regering: "Its very, very, very dangerous." Ex-minister en Labourkopstuk Tony Benn denkt dat premier Blair ook ditmaal zal meedoen, al was het maar omdat Engeland militair afhankelijk is van de VS: de Trident warheads functioneren niet eens zonder Amerika.

... en de aanval kan beginnen. In de lente van 2006?

 •   December vorig jaar werd bekend dat premier Sharon het leger zou hebben verordonneerd eind maart klaar te zijn voor mogelijke aanvallen op Iran. Sharon ontkent en de Times die de informatie onthulde, houdt rekening met een vorm van verkiezingsretoriek, gezien de landelijke verkiezingen in maart.
 • In deze periode nemen de aanstaande midterm-verkiezingen aan belangrijkheid toe. Een oorlog met Iran zou dan niet slecht uitkomen voor de Republikeinse partij, zo beweren meerdere specialisten.
 • De dag na het het einde van het Iraanse kalenderjaar op 20 maart zal Iran een oliebeurs beginnen die is gebaseerd op Petroeuro's, niet Petrodollars. Na de inval van de VS in Irak is de politieke, maar ook lucratieve stap door Saddam van Petrodollars naar Petroeuro's teruggedraaid. Het beursinitiatief van Iran wordt door William Clark, auteur van het boek Petrodollar Warfare, gezien als een 'obvious encroachment on U.S. dollar supremacy in the international oil market', genoteerd in een artikel dat al stamt uit oktober 2004, getiteld The Real Reasons Why Iran is the Next Target: The Emerging Euro-denominated International Oil Marker.
 • Ook is het zo dat op 23 maart de Raad van Bestuur van de Federale bank van de VS zal stoppen met het publiceren van 'the M3 monetary aggregate. The Board will also cease publishing the following components: large-denomination time deposits, repurchase agreements (RPs), and Eurodollars', schrijft Rob Kirby van Kirby Analytics. Hij schrijft verder: 'What strikes me as being even odder is the date - March 23, 2006 - that the Fed plans to cease reporting this data. Any guesses as to what else [of major significance] is supposed to happen on or about this date? It just so happens that on March 20, 2006 - everybody's favorite Middle Eastern Nation, Iran - is scheduled to begin trading oil for Petroeuros on their own "newly minted" Iranian Oil Bourse [IOB].' Dit gegeven hangt volgens de schrijver samen met de grote hoeveelheden dollars die buiten de VS worden vastgehouden. Wat als die worden losgelaten en de Euro tot nieuwe held wordt verkozen? Lees daarover dit DeepJournal-artikel: Wereldwijde recessie dreigt door duikvlucht dollar. Kirby schrijft dat het dollargat dat aldus zou ontstaan, door de Fed zal worden opgevuld met extra gedrukte dollars, maar tegen die tijd zou dat niet zijn te volgen omdat de M3-gegevens niet meer worden gepubliceerd... 
 • Ander toeval wil dat in maart het atoomagentschap een rapport over Iran gaat uitbrengen
 • Ook is het zo dat de Irakoorlog begon in maart 2003, iets dat mogelijk te maken had met de temperatuur in die periode in dat gebied.
 • Het Indiase The Telegraph: 'Top-ranking Americans have told equally top-ranking Indians in recent weeks that the US has plans to invade Iran before Bush's term ends.' Geen loze opmerking, aangezien een jaar voor de aanval in Irak een dergelijke ontmoeting plaatshad...
DeepJournal
Sign up for the free mailing list.