• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
3 October 2007
|
Read in English
Dit artikel is deel van de serie The coming war against Iran.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Verdere stappen in de aanloop naar de oorlog met Iran
Door Daan de Wit
De Bushregering zegt op diplomatieke wijze de situatie met Iran te willen oplossen. Intussen blijkt uit deze serie van DeepJournal dat achter de schermen hieraan weinig tot geen geloof wordt gehecht en dat voorbereidingen werden en worden getroffen voor een militaire conflict met Iran. Deskundigen op het gebied van het Amerikaanse buitenlandbeleid wijzen op de mogelijkheid dat de VS een conflictsituatie zal provoceren om vervolgens militair te kunnen ingrijpen. Onder hen wordt in dit licht kritisch gekeken naar de Amerikaanse visie op de vermeende Iraanse inmenging in Irak en zelfs naar het recente incident met het zestal kernwapens dat over de VS is gevlogen.

Eerder deze maand is de Iraanse Revolutionaire Garde, een deel van het Iraanse leger, tot terroristische organisatie verklaard door het Amerikaanse Congres; in een reactie door Iran zijn de CIA en het Amerikaanse leger als terroristische organisatie aangemerkt. Dat de verklaring door het Congres een stap is in de richting van een aanval op Iran is een mening die meerdere kenners is toegedaan, waaronder columnist Gwynne Dyer en luchtmachtkolonel b. d. Sam Gardiner. Het is voor het eerst dat een legeronderdeel van een land op deze wijze wordt gebrandmerkt. De Iraanse Revolutionaire Garde bestaat uit 125.000 troepen en 300.000 reservisten.

Nieuwe Amerikaanse visie op Iraans leger vergroot kans conflict
Een mogelijk scenario is nu dat Bush een legale aanslag pleegt op de illegale Garde die wordt gevolgd door een tegenactie, die weer kan worden aangegrepen om een grootschalige aanval op Iran te rechtvaardigen. 'In a chilling scenario of how war might come, a senior intelligence officer warned that public denunciation of Iranian meddling in Iraq - arming and training militants - would lead to cross border raids on Iranian training camps and bomb factories. A prime target would be the Fajr base run by the Iranian Revolutionary Guard Quds Force in southern Iran, where Western intelligence agencies say armour-piercing projectiles used against British and US troops are manufactured. Under the theory - which is gaining credence in Washington security circles - US action would provoke a major Iranian response, perhaps in the form of moves to cut off Gulf oil supplies, providing a trigger for air strikes against Iran's nuclear facilities and even its armed forces', schrijft The Telegraph. 

Voormalig CIA-agent Robert Baer schrijft eind augustus: 'Reports that the Bush Administration will put Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps on the terrorism list can be read in one of two ways: it's either more bluster or, ominously, a wind-up for a strike on Iran. Officials I talk to in Washington vote for a hit on the IRGC, maybe within the next six months'. Larisa Alexandrovna, managing editor of investigative news voor The Raw Story schrijft: 'Experts and officials in the US military and intelligence communities read the administration's move to declare the Guard a terrorist organization as an indication that something ominous is looming over the horizon. One of the former CIA case officers interviewed for this article explained that the Office of the Vice President is making this drastic move in order to lay the groundwork for a possible incident. “They still need a trigger and I would not be surprised if we will see some event in Iraq which implicates the Iranians,” said this source.' “They need a pretext.”' De generaal die door onderzoeksjournalist Seymour Hersh werd geïnterviewd, is hiermee mogelijk eens: 'The revised bombing plan “could work—if it's in response to an Iranian attack,” the retired four-star general said. “The British may want to do it to get even [voor de arrestatie van de 15 mariniers, DJ], but the more reasonable people are saying, ‘Let's do it if the Iranians stage a cross-border attack inside Iraq.' It's got to be ten dead American soldiers and four burned trucks.”' Hersh in een interview met Keith Olbermann: 'The only thing you hear from inside is that: These guys really want to do [go to war]'.' 'Bruce Reidel, a former CIA Middle East desk officer, said the neo-conservatives realised their influence would wane rapidly when Mr Bush left office in just over 15 months. "Whatever crazy idea they have to try to transform the Middle East, they have to push now. The real hardline neo-conservatives are getting desperate that the door of history is about to close on them with an epitaph of total failure", schrijft The Telegraph.


Nieuwe strategie vermindert kritiek op VS terwijl de druk op Iran toeneemt
Nu het moeilijk blijkt om de zaak tegen Iran rond te krijgen met het argument dat het land nucleaire wapens wil maken, wijkt de Bushregering uit naar alternatieven. Mogelijk was de zaak rond de vijftien in april door Iran gevangen genomen mariniers hiervan een voorbeeld. 'The Iranian seizure of 15 British naval personnel is an outrage--and an opportunity', schrijft neocon David Frum voor het American Enterprise Institute. Ditmaal werd de suggestie van Frum rechts ingehaald door het Pentagon. Dat had veel meer op het oog dan stevige sancties tegen Iran die Frum op het oog had. 'Pentagon officials asked their British counterparts: what do you want us to do? They offered a series of military options, a list which remains top secret given the mounting risk of war between the US and Iran. But one of the options was for US combat aircraft to mount aggressive patrols over Iranian Revolutionary Guard bases in Iran, to underline the seriousness of the situation', schrijft The Guardian. Achteraf gaven de Britse mariniers toe dat ze minder onschuldig waren dan gedacht omdat ze inlichtingen aan het verzamelen waren in de Golf. Al eerder werd Engeland onder druk gezet om een grensincident met Iran te laten escaleren. In 2004 verordonneerde generaal Sanchez de Britse troepen om de Iraanse Revolutionaire Garde aan te vallen: 'An attack would almost certainly have provoked open conflict with Iran. But the British chose instead to resolve the matter through diplomatic channels', schrijft The Independent.

De vijftien Britse gijzelaars zijn vrij, de vijf Iraanse diplomaten die in april zijn gegijzeld door de VS, zitten overigens nog vast. De Iraakse premier Nouri al-Maliki heeft beloofd ze binnenkort vrij te laten. De beschuldiging aan hun adres van betrokkenheid bij de oorlog in Irak was een opmaat naar de strategie die de Bushregering nu aanhoudt, namelijk bewijs proberen te leveren van Irans inmenging in de Iraakse oorlog: 'In an effort to build congressional and Pentagon support for military options against Iran, the Bush administration has shifted from its earlier strategy of building a case based on an alleged Iranian nuclear weapons program to one invoking improvised explosive devices (IEDs) purportedly manufactured in Iran that are killing US soldiers in Iraq [...] despite lacking any direct trail to Tehran', schrijft The Raw Story. Voormalig wapeninspecteur Hans Blix zegt tegen Seymour Hersh: 'My impression is that the United States has been trying to push up the accusations against Iran as a basis for a possible attack—as an excuse for jumping on them.' President Bush in een persconferentie: '[...] there will be consequences for people transporting, delivering EFPs, highly sophisticated IEDs that kill Americans in Iraq.' Bush slaat hiermee twee vliegen in een klap: Iran komt verder onder druk te staan en de schuld voor het falen in Irak wordt afgeschoven.
Deze tacktiek loopt parallel aan een amendement [PDF] dat met een kleine wijziging door een ruime meerderheid is aangenomen in de Senaat. Het is geen wet en het belangrijkste is dat het laat zien hoe wordt gedacht. Het amendement 'endorses a set of "findings" that are fundamentally false and which are being used by the administration to lay the groundwork for a more aggressive policy toward Iran', schrijft de Huffington Post in een artikel met de titel Debunking the Neocons' Iran War Measure. In paragraaf drie van het amendement staat dat 'it should be the policy of the United States to combat, contain, and [stop] the violent activities and destabilizing influence inside Iraq of the Government of the Islamic Republic of Iran [...]'. Waarna de volgende paragraaf vermeld dat steun moet worden gegeven aan 'all instruments of United States national power in Iraq, including diplomatic, economic, intelligence, and military instruments, in support of the policy described in paragraph (3) with respect to the Government of the Islamic Republic of Iran and its proxies.' In het artikel van de Huffington Post wordt puntsgewijs aangetoond dat het amendement informatie manipuleert, waarmee het tevens laat zien dat de tacktiek van Bush misleidend is. Over tacktiek gesproken, recentelijk kwam aan het licht dat de Amerikaanse president George Bush in de aanloop naar de Irakoorlog aan de de pers vertelde dat hij een diplomatieke oplossing zocht, terwijl hij in feite al zeker wist het geschil militair te zullen oplossen.

'IED's are a casus belli for this Administration. There will be an attack on Iran', aldus een een lid van de Bushregering, zoals opgetekend door voormalig CIA-agent Robert Baer. 'Over the next few weeks and months the US will build tensions and evidence around Iranian activities in Iraq', zegt een medewerker van een geheime dienst deze maand tegen The Telegraph. Robert Baer in een interview met America's Newsroom van Fox: 'Interviewer: 'So you're saying today [21 August] that an attack will happen on Iran within six months.' Robert Baer: 'That is the conventional wisdom of people who follow Iran in Washington. [...] I'm writing a book on Iran and they say: 'You'd better hurry up because this attack is coming quickly'.'

Is Iran ontsnapt aan een nucleaire aanval?
Het foutje waarbij zes kernbommen per ongeluk in een B52-bommenwerper over de VS zijn gevlogen, zit mogelijk anders in elkaar, zo meldt de goed-ingevoerde Wayne Madsen; het vliegtuig had naar het Midden Oosten moeten vliegen, maar bleef aan de grond op de luchtmachtbasis Barksdale. Volgens Madsen was dit 'the result of a revolt and push back by various echelons within the Air Force and intelligence agencies against a planned U.S. attack on Iran using nuclear and conventional weapons'. De revolte zou hebben voorkomen dat vice-president Cheney met de nucleaire inhoud van de B52 een aanval op Iran had kunnen uitvoeren tegelijk met de laatst door Israël uitgevoerde aanval op Syrië (lees meer over deze Operatie Orchard in deel 18 van deze serie).
Voormalig CIA-agent Larry Johnson wil weten hoe het zit en belt een vriend, een oud-B52-vlieger: 'My buddy [...] reminded me that the only times you put weapons on a plane is when they are on alert or if you are tasked to move the weapons to a specific site.' De ex-piloot vertelt tevens dat luchtmachtbasis Barksdale de springplank is voor vluchten naar het Midden Oosten. Johnson: 'Gee, why would we want cruise missile nukes at Barksdale Air Force Base. Can't imagine we would need to use them in Iraq. Why would we want to preposition nuclear weapons at a base conducting Middle East operations? His final point was to observe that someone on the inside obviously leaked the info that the planes were carrying nukes. A B-52 landing at Barksdale is a non-event. A B-52 landing with nukes. That is something else. Now maybe there is an innocent explanation for this? I can't think of one.' In een volgende reactie schrijft de piloot: 'This leads us to two possible scenarios. 1. Whoever leaked the information would have been someone in a position of authority knowing what was going on and concerned the U.S. was actually attempting to use nuclear weapons somewhere in the world and wanting to stop it by exposing it. [...] 2. The other possibility would be the information on the flight was leaked on purpose in an attempt to influence a foreign government, group or situation to move in a particular direction. [...]'.
Intussen verschijnen er ook andere militaire berichten over Amerika en Iran: 'An air warfare conference in Washington last week was told how American air chiefs have helped to co-ordinate intelligence-sharing with Gulf Arab nations and organise combined exercises designed to make it easier to fight together. [...] While it is unlikely that America's Gulf allies would join any US air strike against suspected nuclear targets in Iran, their co-operation might be required to allow passage of warplanes though their airspace. American defence officials are also keen that Iran's Arab neighbours prepare to deal with any Iranian attempt to target them in return.'

Andere visie op Iran door direkt-betrokkenen
Aan beide zijden van de Iraanse grens wordt anders gedacht over Iran dan in Washington. De BBC schrijft: 'Iraqi President Jalal Talabani said this week Iran had always played a constructive role in helping Baghdad to restore security and stability.' Ook de premier van Irak, Nouri al-Maliki liet zich uit in soortgelijke bewoordingen: 'Al-Maliki was also quoted by Iranian state media as praising Iran's "constructive" role in "fighting terrorism" in Iraq - a statement that Bush moved swiftly to publicly contradict.' Bush in een reactie: 'Now if the signal is that Iran is constructive, I will have to have a heart-to-heart with my friend, the Prime Minister, because I don't believe they are constructive. I don't think he, in his heart of heart, thinks they're constructive, either.' President Karzai van Afghanistan 'characterized Iran as "a helper and a solution" in a CNN television interview broadcast Sunday', schrijft de New York Times onder de kop Bush and Karzai differ over Iran. In het interview met CNN zegt Karzai verder over Iran: 'We have had very, very good, very, very close relations [...]. We will continue to have good relations with Iran. We will continue to resolve issues, if there are any, to arise.' '[Our] relationships with these countries has improved to the point that they are not interfering in our internal affairs', aldus premier Maliki over Iran en Syrië tegen de invloedrijke Council on Foreign Relations.

In de VS klinken andere geluiden: 'Britsh MPs visiting the Pentagon to discuss America's stance on Iran and Iraq were shocked to be told by one of President Bush's senior women officials: "I hate all Iranians."' The Guardian schrijft: 'John Bolton, the former US ambassador to the United Nations, told Tory delegates today that efforts by the UK and the EU to negotiate with Iran had failed and that he saw no alternative to a pre-emptive strike on suspected nuclear facilities in the country.'

DeepJournal
Sign up for the free mailing list.