• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
1 April 2013
Albert Spits: Creëer je eigen financiële veiligheid
Beluister het interview
Spits beschrijft hoe de euro richting de uitgang gaat en dat je intussen maar beter waarde voor je geld kunt kiezen. Hij raadt iedereen aan zich voor te bereiden op een systeemkrach.
27 February 2012
Albert Spits: 'ESM is monetaire staatsgreep'
Beluister het interview
Het ESM, bijna niemand heeft er nog over gehoord, maar het gaat ons land vele miljarden kosten, zonder dat we er ook maar iets over te zeggen hebben.
14 December 2011
Economist Albert Spits: the euro is gone by the summer of 2012
De Wit: No, but it’s going to cost an awful lot of money to reprint all of those currencies and make the switch.
Spits: Sure, but it’s going to cost a lot more money to try and save the euro, which cannot be saved.
2 December 2011
Albert Spits over het verschil tussen de Keynesiaanse en de Oostenrijkse school
Spits: Wat deed Keynes? Die deed het helemaal andersom, zette alles op zijn kop: productie is niet belangrijk, de vraag is belangrijk. Want we moeten zorgen dat de werkgelegenheid op peil wordt gehouden, dat mensen genoeg te besteden hebben, et cetera. Vandaar dat hij aankwam met allerlei soorten ingrepen, zoals  renteverlagingen, het extra drukken van geld et cetera.
29 November 2011
Albert Spits: A crisis of 2 years instead of 10 through reorganizing fiancial sector
Advisor to pension funds Albert Spits reads between the lines, takes account of the various economic schools of thought (more to come on this soon in this interview series) and examines past developments to see what they might have to teach us about the future. With the facts in tow, Spits sorts through the fluctuations and takes note of where things are headed, though he also points out how things could turn out should we choose to deal with these problems differently.
30 March 2011
Albert Spits: concrete tips bij de komende crisis
Beluister het interview
Zoals al duidelijk werd in de vorige twee interviews is Spits voorstander van het investeren in zilver om de crisisjaren redelijk door te komen. In dit interview noemt hij concrete bedragen en hoeveelheden. Ook reageert hij op uitspraken van de Zweedse filosoof en publicist Johan Norberg.
16 March 2011
Albert Spits: Dieptepunt crisis over 11 jaar
Beluister het interview
Spits trekt de lijn van de golfbewegingen door en ziet dat de huidige fase in de economie, die wordt gezien als het begin van een herstel, als een teken dat de goede tijden weer zijn aangebroken, onderdeel is van een curve die over het algemeen nog een neergaande beweging maakt. Pas over elf jaar zal het dieptepunt worden bereikt.
15 March 2011
Albert Spits: Huur een huis en koop zilver
Beluister het interview
Beluister het interview met Albert Spits, pensioenfondsenadviseur. Hij een een uitgebreide studie gemaakt van de economie en meer specifiek de dynamiek van crises. Door met een onafhankelijke blik de golfbewegingen te bestuderen, is het mogelijk om betere inschattingen te maken van de actualiteit en zelfs toekomstige bewegingen.
30 May 2010
Willem Middelkoop: Nieuwe recessie is onafwendbaar
In het gesprek gaat Middelkoop nader in op zijn tweet: 'IMF is duidelijk bezig de wereld klaar te stomen voor a "new world currency"'. Middelkoop vertelt dat het IMF de volgende fase aankondigt in de kredietcrisis: een vervanger voor de dollar als wereldreservemunt. Een stap die na een nieuwe crisis kan resulteren in een wereldmunt.
18 November 2009
Interview Willem Middelkoop: 'Er gaan grote veranderingen komen'
'Behoud je baan, wees flexibel, geen schulden'
Middelkoop kijkt in dit interview terug op de interviews met De Wit in 2006 en daarna. Hij geeft tips hoe de huidige kredietcrisis te overleven: 'Behoud je baan, wees flexibel en maak geen schulden'. Middelkoop legt uit dat de huidige oplossing voor de crisis uitstel van executie betekent en dat intussen het vertrouwen afneemt van burgers en overheden in het financiële systeem, met alle gevolgen vandien. De introductie van een wereldmunt ziet Middelkoop niet gauw gebeuren: 'Pas als er een wereldwijde ineenstorting van het financiële systeem plaatsvindt'.
7 August 2009
The other face of Barack Obama - 2
The economic policy of the Obama Administration.
Barack Obama has now been president of the most powerful country in the world for over half a year. His swearing in was experienced as a relief - a breath of fresh air following the Bush-Cheney years. In a new series, DeepJournal explores some of the new president's major policy arenas. What is the practice behind the perception of America's new hero, President Barack Obama? In this second part: The economic policy of the Obama Administration.
23 June 2009
Patroonherkenner Hogervorst over externe invloeden op de beurs
Beluister het interview
Elmer Hogervorst spreekt over de theorieën van Christopher Carolan en Robert Taylor, en diens roman Paradigm. Hogervorst gaat in op de theorie achter Calorans boek The Spiral Calendar and Its Effect on Financial Markets and Human Events en spreekt over de waarde van fibonaccigetallen. Ook gaat het in het interview over de verdere ontwikkeling van de huidige crisis en wat hierin de beste strategie is. En over de mogelijke sociale en militaire gevolgen van de ontwikkeling van de crisis.
26 March 2009
Albert Spits: Uitgaven Bos vergroten het probleem
Beluister het interview
In dit 3e interview reageert Spits op actueel economisch nieuws en plaatst dat in een historisch kader. Spits heeft jarenlang de economie bestudeerd en meer specifiek de dynamiek van crises. Hij is tot de conclusie gekomen dat de zogenoemde Oostenrijkse School de beste theoretische basis biedt voor een gezonde economie. Met die achtergrond kijkt hij naar de actuele economische ontwikkelingen.
26 November 2008
Patroonherkenner Elmer Hogervorst: twee Amerikaanse recessies tot 2012
Beluister het interview
In het interview van Daan de Wit voor DeepJournal wordt nader ingegaan op onderstaand artikel van Hogervorst in het Financieel Dagblad. Hogervorst reageert tevens op uitspraken van drie anderen die net als hij op basis van feiten een visie hebben ontwikkeld over de financieel-economische toekomst van de westerse wereld: Peter Schiff, Webster Tarpley en Marc Faber.
17 November 2008
Albert Spits over de kredietcrisis en de staat van beleg
Beluister het interview
In dit 3e deel gaat Albert Spits in op een kwestie die ook door Glenn Beck is aangehaald in een van zijn laatste shows voor CNN, met Peter Schiff: wordt de kredietcrisis gebruikt om te komen tot een wereldmunt. Spits spreekt zich ook uit over mogelijke gevolgen van de kredietcrisis, zoals het uitroepen van de staat van beleg (waarmee volgens de Amerikaanse senator Brad Sherman is gedreigd in het Congres) in Amerika of Nederland.
Spits heeft crises bestudeerd en legt aan de hand van zijn onderzoek, ondermeer naar de zogenoemde Kondratieffwinter, waarom hij rekening houdt met het uitbreken van oorlogen, als gevolg van de huidige economische problemen.
9 November 2008
Willem Middelkoop: '2008 is een economisch kantelpunt'
Beluister het interview
Financieel expert Willem Middelkoop in gesprek met Daan de Wit van DeepJournal. 'Als we straks terugkijken, zullen we spreken over een tijdperk vóór 2008 en na 2008. Dit is een kantelpunt', aldus Middelkoop.
In het gesprek staat de financieel-econmische realiteit centraal waarmee de toekomstige president van de Verenigde Staten zal worden geconfronteerd.
26 October 2008
'Meteen verkopen', bij hoge hypotheek, laag salaris: Albert Spits
Beluister het interview
In dit tweede gesprek (dat is opgedeeld in drie delen) gaat Albert Spits in op vragen van lezers over goud en zilver, de verantwoordelijkheid van de burger in deze crisis, overproductie en over de positie van de minima. Hij spreekt ook over de rol van Alan Greenspan, de voormalig voorzitter van de Amerikaanse federale bank onder wiens bewind veel cruciale beslissingen zijn gemaakt. Ook komt de vraag aan de orde wat Spits zou hebben gedaan in de plaats van minister Wouter Bos.
Spits adviseert wat de beste strategie is voor huizenbezitters, hij gaat in op de achtergronden bij het Amerikaanse plan van 700 miljard, spreekt over het Plunge Protection Team en legt uit hoe het kan dat de goudprijs zo laag staat.
18 October 2008
'Ernstiger dan menigeen denkt', Albert Spits over de economische situatie
Beluister het interview
In dit tweede gesprek (dat is opgedeeld in drie delen) gaat Albert Spits in op de actuele situatie rond de pensioenfondsen. Hij spreekt ook over de gevolgen van het feit dat de oplossing van de economische crisis gelijk is aan de oorzaak ervan: het scheppen van grote hoeveelheden geld. Hierdoor wordt de crisis opgerekt en verhevigd. Spits legt uit hoe lang de crisis naar alle waarschijnlijkheid zal duren en hoe die er concreet uit zal zien. Het gesprek biedt een fundamentele blik achter de schermen van de huidige kredietcrisis.
4 October 2008
Interview financial expert: more expensive, less to spend, riots in the streets
You have to figure on riots and rebellions taking place, especially in the big cities. Some countries may see revolutions, the Mediterranean countries in particular. At that point government buildings could be set on fire and government employees attacked. You have to consider these kinds of scenarios. In any crisis situation you're going to have people who revolt. In order to see what can happen in a crisis situation we have only to look at what happened in Argentina. People went from being middle class one day to finding themselves below the poverty line the next.
3 August 2008
'Credit crisis caused by fighting wars and short-term vision'
What we now have is stagflation - stagnation versus inflation. And where we'll soon find ourselves is hyperinflation. [...] Keynes' idea was that if you go into debt, you have to pay it off in good time. It was never his intention to say, 'We've gone into debt, and as long as everything's okay we'll go deeper into debt'. [...] This paper money then went into circulation, and the gold was used as backing for the weapons industry, at which point an arms race started first between France and Germany, followed later on by all other Western countries.
DeepJournal
Sign up for the free mailing list.