• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
30 March 2011
|
Dit artikel is deel van de serie Interview series Albert Spits.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Albert Spits: concrete tips bij de komende crisis
Beluister het interview

Door Daan de Wit

Albert Spits [jpg]Beluister het interview met Albert SpitsDeel 3 van een serie van drie interviews, opgenomen op 3 maart 2011.

Pensioenadviseur Albert Spits heeft een een uitgebreide studie gemaakt van de economie en meer specifiek de dynamiek van crises. Door met een onafhankelijke blik de golfbewegingen te bestuderen, is het mogelijk om betere inschattingen te maken van de actualiteit en zelfs van toekomstige bewegingen.

Zoals al duidelijk werd in de vorige twee interviews is Spits voorstander van het investeren in zilver om de crisisjaren redelijk door te komen. In dit interview noemt hij concrete bedragen en hoeveelheden.

Ook reageert hij op uitspraken van de Zweedse filosoof en publicist Johan Norberg. Die zegt ondermeer: ‘In de hoogdagen voor de crisis was onze groei gebaseerd op schuldgedreven consumptie en te weinig op productie. Dat doen we nu opnieuw: een zeepbel creëren omdat het geld goedkoop is. De echte remedie - sparen, investeren en structurele problemen aanpakken - stellen we uit. En met dat goedkope geld trekken we nu naar India, Brazilië of China, waar ook zeepbellen ontstaan. We exporteren onze problemen dus eigenlijk.’

DeepJournal
Sign up for the free mailing list.