• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
28 October 2009
|
Read in English
Dit artikel is deel van de serie Swine Flu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Verplichte vaccinaties en geïmplanteerde chips? De feiten en de fictie over de Mexicaanse Griep

Door Daan de Wit

De geruchten rond de Mexicaanse Griep doen nog sneller de ronde dan het virus zelf. Massale verplichte vaccinaties zouden aanstaande zijn. En in het vaccin zouden minuscule nanochips verborgen zitten. Dit artikel is een eerste stap om de feiten van de fictie te scheiden.

Een van de geruchten gaat over een vermeend gelekt politierapport. Het zou een blauwdruk zijn voor de massale verplichte vaccinatie van de Nederlandse bevolking. Op de plaats van het vraagteken hoeft alleen nog de datum te worden ingevuld en het document is klaar om gebruikt te worden. De titel van het document [PDF] is 'VOORLOPIG DRAAIBOEK POLITIE INFLUENZAPANDEMIE'. De vraag of dit een officieel document is, wordt goeddeels beantwoordt door het feit dat het online staat op 'de officiële website van de Regio IJssel-Vecht'. Deze site is de voorloper van de websites voor de GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland en staat geregistreerd op het adres van Veiligheidsregio IJsselland.

Op allerlei verontruste fora en websites wordt gewezen naar punt 1.1.2. van het draaiboek. Daar staat: 'Door de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken is op ? te ? uur besloten dat er in (gedeelte van het land of het gehele land) overgegaan dient te worden tot vaccinatie van de gehele bevolking. De vaccinatie zal op ? te 08.00 uur een aanvang nemen. Gelet op de nu beschikbare informatie zal het R.C.C. vanaf ?? uur operationeel zijn'. Veel mensen lezen hierin dat de vaccinatie verplicht wordt. Er is zelfs iemand die een email rondstuurt en daarin schrijft: 'Kom zojuist terug van het hoofdbureau van politie in Zaanstad, alwaar ik aangifte heb gedaan van voorkennis van een voorgenomen misdrijf: (gedwongen) vaccinatie. Werd goed te woord gestaan en serieus genomen. [...] Had een downloadpakket mee van Want to Know [...]'.

Want to Know is een website van Fred Burks, een voormalig vertaler voor presidenten Bush en Clinton. Burks begint enige jaren geleden de website WantToKnow, waarvan later een Nederlands-Belgische pendant verschijnt. Daarop staat een artikel over verplicht vaccineren en het heimelijk toedienen van nano-chips. Ik word ernaar verwezen door de auteur van het artikel, nadat ik reageerde op een eerder artikel van zijn hand: 'De nano-chip in de vaccinatie-naald!?'. Dit artikel is gebaseerd op een Engelstalige vertaling van een Duits artikel. Daarin gaat het over de reactie op een lezing van 'eine Frau' die opmerkt dat 'Eine Freundin' van haar werkt bij een Weens farmaceutisch bedrijf en dat die haar zou hebben verteld dat er in de naalden van de griepspuiten nano-chips zitten verborgen. Krijg je een vaccin tegen de Mexicaanse Griep dan verdwijnt de chip in je lijf en kan er allerlei data op worden geschreven. Mijn vraag aan de auteur van het Nederlandstalige artikel is of het inderdaad zo is dat zijn verhaal is gebaseerd op het onverifieerbare verhaal van een onbekende vrouw, verteld aan een andere onbekende vrouw, die dit verhaal zou hebben verteld in een Duits publiek bij een lezing. Het antwoord was bevestigend en ik werd dus verwezen naar een eerder artikel van de auteur.

Het eerdere artikel opent met het bekende verhaal dat documentairemaker Aaron Russo bevriend raakte met Nicolas Rockefeller, een telg uit de beroemde familie. Russo vertelt in een interview met activist en publicist Alex Jones dat Rockefeller hem in vertrouwen op de hoogte zou hebben gebracht van allerlei geheimen. Een ervan zou zijn dat de wereldbevolking een chip zou krijgen toegediend (6'25). Het roept vragen op over Rockefeller, over zijn motieven, of hij de waarheid heeft gesproken en of Russo het gesprek correct heeft weergegeven. Het is niet meer te verifiëren, want Russo is inmiddels overleden.

Na de informatie over Rockefeller volgt in het artikel een deel dat 'America's Affordable Health Choices Act of 2009' behandelt. In dit document zouden bewijzen staan dat de Amerikaanse bevolking zal worden gechipt. Citaten uit het document over implanteerbare 'class II'-apparaten moeten de lezer overtuigen de conclusie over te nemen: 'Het ligt dus in de bedoeling, dat dit soort apparaatjes dus geïmplanteerd zal gaan worden bij de meerderheid van de bevolking, dat deel dat ervoor kiest om in het nieuwe publieke gezondheidsprogramma te worden opgenomen'.

In het Amerikaanse document wordt gesproken over 'een klasse-II-apparaat dat implanteerbaar, levensonderhoudend of levensbevorderend is'. Het klinkt als de ambtelijke omschrijving voor een pacemaker. Maar het blijkt dat pacemakers vallen onder klasse III. Klasse I, II of III geeft aan hoe streng het toezicht is op de apparatuur. 'Examples of Class II devices include powered wheelchairs, infusion pumps, and surgical drapes', schrijft overheidsinstantie FDA.

In het Nederlandstalige artikel staat dat de geïmplanteerde chip informatie uitzendt met patiëntengegevens. De auteur citeert ter bewijs het Amerikaanse document dat spreekt over 'data'. In dat document staat dat voor de genoemde klasse-II-apparatuur een register in het leven zal worden geroepen. Daarin zal data worden opgeslagen. Verderop staat wat met data wordt bedoeld: gegevens over de genoemde apparatuur en andere gegevens, zoals 'claims data', etc. In tegenstelling tot wat in het artikel staat, heeft dit niets te maken met het chippen van mensen.

Als laatste wordt in het artikel het Children's Health Insurance Program aangehaald, kortweg CHIP. De suggestie wordt gewekt dat dit programma ook heeft te maken met het chippen van mensen. Verder dan de suggestie gaat de auteur niet, omdat dit feitelijk niet mogelijk is om te doen.

In de email die ik van de auteur ontving, wordt naast bovenstaand artikel verwezen naar een artikel met nog meer bewijs, van de hand van dezelfde auteur. Het is getiteld: 'Leugens, halve-waarheden en manipulaties'. Het citeert iemand die zegt zijn informatie te hebben vernomen van een groep buitenaardsen die luistert naar de naam The Hathors. Tja.

Op basis van wat ik heb gelezen over dit onderwerp en hier besproken, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van halve feiten en hele geruchten. Ik ben benieuwd naar solide informatie over vaccins (hoeveel Thiomersal zit er daadwerkelijk in en hoeveel van de stof squalene), eventuele vaccinnatieprogramma's en natuurlijke wijzen om de immuniteit te versterken, zoals vitamine D3.

DeepJournal
Sign up for the free mailing list.