• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
7 April 2005
|
Read in English
Dit artikel is deel van de serie E-voting.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Wetenschappelijke analyse over verkiezingen VS:
Stemuitslag mogelijk gemanipuleerd
Door Daan de Wit
Wetenschappelijke analyse toont een statistisch onverklaarbaar groot gat tussen de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de exit polls. 'Scientific Analysis Suggests Presidential Vote Counts May Have Been Altered',
kopt US Counts Votes concluderend naar aanleiding van het rapport (PDF) "Analysis of the 2004 Presidential Election Poll Discrepancies". Het rapport is geschreven door het National Election Data Archive Project, bestaand uit een groot aantal deskundige professoren.

Exit polls staan in de meeste gevallen bekend om hun acuratesse en worden daarom ook gebruikt om de waarde van de uitslagen aan te geven. 'Exit polls have been used to verify the integrity of elections in the Ukraine, in Latin America, in Germany, and elsewhere. Yet in November 2004, the U.S. exit poll discrepancy was much more than normal exit poll error (and similar to that of the invalid Ukraine election). In de VS bedroeg het verschil tussen de 5.5% en de 6.5%. 'Either something was wrong with the exit polling, or something was wrong with the vote count'. Het houden van exit polls is een bijna-wetenschap, stemmen bepaald niet: er zijn ruim 28.000 problemen genoteerd bij de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarnaast kwamen er op een telefoonnummer nog ruim 400.000 meldingen (PDF) binnen.

Onmogelijk stemverschil pakt altijd goed uit voor Bush
Tijdschrift Vanity Fair spreekt in februari met een anonieme insider van een stemmachinefabrikant: 'I asked her, finally, what would be the logical grounds for deducing that any tampering had in fact occurred. "Well, I understand from what I have read," she said, "that the early exit polls on the day were believed by both parties." That, I was able to tell her from direct experience, was indeed true. But it wasn't quite enough, either. So I asked, "What if all the anomalies and malfunctions, to give them a neutral name, were distributed along one axis of consistency: in other words, that they kept on disadvantaging only one candidate?" My question was hypothetical, as she had made no particular study of Ohio, but she replied at once: "Then that would be quite serious."'

Bush president, maar: Uitslag stemming is onbetrouwbaar
Universiteitsdocent Ron Baiman schreef eind vorig jaar al een analyse (PDF) op basis van exit poll data. 'I conclude that, based on the best exit sample data currently available, neither the national popular vote, or many of the certified state election results, are credible and should not be regarded as a true reflection of the intent of national electorate, or of many state voters [...]'. Hij berekende op allerlei manieren de meest grote onwaarschijnlijkheden dat de uitslag zoals bekend de goede zou zijn.
Het hele verhaal is als mosterd na de maaltijd. Het maakt niet meer uit en het heeft geen zin je er druk om te maken. Noam Chomsky schreef vorige maand: 'Why don't people care if the election is stolen? The reason is that they don't take the election seriously in the first place'. Toch blijft DeepJournal rapporteren over dit probleem teneinde bij te dragen aan het voorkomen ervan.
DeepJournal
Sign up for the free mailing list.