• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
1 December 2005
|
Read in English
Dit artikel is deel van de serie Torture U.S. style.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Martelpraktijken VS breiden zich uit
VS vervreemden zich meer en meer van rest wereld
Door Daan de Wit
Ook Schiphol wordt gebruikt door de CIA als tussenstation van of naar de 'black sites', gelegen in landen als Egypte, Marokko, Oesbekistan, Pakistan en Syrië, maar mogelijk ook naar landen in Europa. In navolging van mensenrechtenorganisaties spreken CIA-veteranen zich uit tegen het martelen, bereidt de Amerikaanse Senaat wetgeving voor tegen martelen (waartegen het Witte Huis in geweer komt) en dreigt Europees commissaris Frattini dat landen van de Europese Unie die heimelijk onderdak hebben geboden aan CIA-gevangenissen tijdelijk hun stemrecht kunnen verliezen in de Europese Unie. Europa is veel gewend van de VS, maar staat nu op haar achterste benen. Wat is er precies aan de hand en hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Het was een kwestie van tijd, maar ook in Nederland is een vliegtuig geland dat in opdracht van de CIA mensen transporteert naar landen waar zij zullen worden gemarteld. Een CIA-martelvliegtuig werd door spotters vorige week donderdag ontdekt op Schiphol. Eerder rapporteerde DeepJournal al over Zweden waar Muhammed Al-Zery met behulp van de Zweede speciale politie werd ontvoerd door gemaskerde CIA-agenten en in een zakenvliegtuig werd afgevoerd, waarna hij in Egypte werd gemarteld door middel van electrocutie. Ook uit andere Westerse landen zijn mensen gekidnapt door de CIA en naast Nederland en Zweden zijn de ruim 300 martelvluchten ook gesignaleerd in ondermeer IJsland, Spanje en Duitsland. Deze landen ondernemen nu actie tegen deze vluchten. Het is zelfs zover gekomen dat het kabinet BushBlairBalkenende onderling verdeeld is geraakt: Jack Straw, de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland heeft Washington aangeschreven en Nederland dreigt, bij monde van minister Bot van Buitenlandse Zaken, met 'consequenties' voor de voortzetting van de Nederlandse deelname aan de missies in Afghanistan.

Martelpraktijken vinden hun wortels in het Witte Huis
De laatste tijd staan de Amerikaanse martelvluchten in de belangstelling vanwege geruchten dat de VS een netwerk onderhouden van geheime martelgevangenissen op diverse plaatsen  in Europa, een netwerk dat werd gecreëerd in reactie op 11 september. De VS gaven vooralsnog geen commentaar op wat The New Statesman 'America's gulag' noemt, maar hebben nu beloofd te reageren. De Raad van Europa gaat de informatie achter de geruchten onderzoeken, die ontstonden na een artikel in de Washington Post over deze 'black sites' en een statement van Human Rights Watch, begin deze maand. 'The secret detention system was conceived in the chaotic and anxious first months after the Sept. 11, 2001, attacks, when the working assumption was that a second strike was imminent', schrijft de Washington Post. Dit nieuws in deze krant ging vooraf aan het nieuws dat vice-president van de VS Dick Cheney een uitzondering wil voor de CIA in het wetsvoorstel tegen martelen, al ondertekend door negentig leden van de Senaat (negen waren tegen). De voormalig chief of staff van Colin Powell zegt dat Cheney 'provided the "philosophical guidance" and "flexibility" that led to the torture of detainees in U.S. facilities'. Voormalig CIA-directeur Stansfield Turner noemt Cheney de 'vice-president voor Martelen'.

Eerder schreef journalist Seymour Hersh al dat de orders voor het martelen in Abu Ghraib afkomstig waren uit het Witte Huis, meer bepaald Donald Rumsfeld en zijn Copper-Green-programma dat de martelingen en de seksuele vernederingen voorschreef en in belangrijke mate werd uitgevoerd door Rumsfelds ondersecretaris voor Inlichtingen, Stephen Cambone. Cambone en Rumsfeld zijn beiden deel van het Project for the New American Century (PNAC), een organisatie waarover DeepJournal al eerder schreef. Enkelen van het uitvoerend personeel in Abu Ghraib zijn veroordeeld, maar recent onderstreepte de voormalige leidinggevende van Abu Ghraib in feite de bevindingen van Hersh door te stellen dat de orders voor de martelingen afkomstig waren uit het Witte Huis. Dat Cheney tegen het wetsvoorstel is dat martelen wil tegengaan, is in lijn met het feit dat de VS het strafhof in Den Haag niet erkennen en een adviesrapport van het Pentagon dat meent dat Bush voorbij kan gaan aan alle landelijke en internationale wetten tegen martelen. De VS willen zich onttrekken aan alle aanvaarde normen en waarden en een eigen koers varen; de gevolgen beginnen zich steeds meer af te tekenen.

 

Voorbeelden van toegepaste marteltechnieken

Op de door en voor de VS gemartelde slachtoffers worden verschillende technieken toegepast. Een van de gebruikte marteltechnieken is 'waterboarding', schrijft de Washington Post. Hierbij krijgt het slachtoffer het gevoel dat hij verdrinkt. '"The person believes they are being killed, and as such, it really amounts to a mock execution [photo's], which is illegal under international law," said John Sifton of Human Rights Watch. [...] According to the sources, CIA officers who subjected themselves to the water boarding technique lasted an average of 14 seconds before caving in. They said al Qaeda's toughest prisoner, Khalid Sheik Mohammed, won the admiration of interrogators when he was able to last between two and two-and-a-half minutes before begging to confess', schrijft ABC. 'Palestinian hanging', is een techniek die is gebruikt, aldus de Washington Post in een ander artikel. De techniek houdt in dat 'a prisoner's arms are twisted behind his back and his wrists are chained five feet above the floor.'

The Guardian citeert een slachtoffer dat door de VS naar Pakistan was gevlogen om daar te worden gemarteld: 'One of them took my penis in his hand and began to make cuts. He did it once, and they stood still for maybe a minute, watching my reaction. I was in agony. They must have done this 20 to 30 times, in maybe two hours. There was blood all over. "I told you I was going to teach you who's the man," [one] eventually said.' Later werd de man naar Marokko vervoerd: 'I suffered the razor treatment about once a month for the remaining time I was in Morocco, even after I'd agreed to confess to whatever they wanted to hear. It became like a routine. They'd come in, tie me up, spend maybe an hour doing it. They never spoke to me. Then they'd tip some kind of liquid on me - the burning was like grasping a hot coal. The cutting, that was one kind of pain. The burning, that was another.' Gedurende zijn detentie werd de man precies uitgelegd wat hij in de rechtzaal moest vertellen.

'[Mamdouh] Habib, a former coffee shop manager from Sydney, was arrested in Pakistan, close to the Afghan border, a month after 9/11. He was handed over to US agents, who flew him to Cairo, where he was tortured for six months, according to his US lawyer, Professor Joe Margulies, of the MacArthur Justice Centre of the University of Chicago. Margulies says: “Mr Habib describes routine beatings. He was taken into a room and handcuffed and the room was gradually filled with water until the water was just beneath his chin. Can you imagine the terror of knowing you can't escape?” On another occasion, he was suspended from a wall. “His feet rested on a drum with a metal bar through it. And when they passed an electric current on the drum he got a jolt of electricity and he had to move his feet, and he was left suspended by his hands. And it went on until he fainted.” Under this interrogation, Margulies, says, Habib confessed to his involvement with al-Qaida and readily signed “every document they put in front of him”, schrijft Stephen Grey in Le Monde diplomatique, in april dit jaar. 'British journalist Stephen Grey, who claims to have a list of the flight movements of CIA aircraft, says he has discovered 210 suspicious flights in England alone', aldus Der Spiegel.

In Syrië werd de Canadese ingenieur Maher Arar met electriciteitskabels geslagen op zijn handpalmen en voetzolen, schrijft The New Statesman; 'He was not alone: from the cells around him, he heard the screams of those under torture. One prisoner was from Spain, another from Germany. [...] J Cofer Black, former head of the CIA's counter-terrorism centre, testified in late 2002 that there were at least 3,000 terrorist prisoners being held worldwide. Intelligence documents show the scale may be even greater.' Het is niet duidelijk of het hier gaat om mensen die gevangen zitten in de black sites. Specifiek hierover wordt gesproken over 'honderden' mensen: 'Hundreds of suspects are believed to have passed through the [black sites] system [...]'.

'A Nov. 18 ABC News report quoted former and current intelligence officers and supervisors as saying that the CIA has a list of acceptable interrogation methods, including soaking naked prisoners with water in 50-degree rooms and making them stand for 40 hours handcuffed and shackled to an eyebolt in the floor. ABC reported that these methods had been used on at least a dozen captured al Qaeda members.' ABC citeert in een ander artikel een slachtoffer van marteltechnieken in Irak: '"They took us to a cage — an animal cage that had lions in it within the Republican Palace," he said. "And they threatened us that if we did not confess, they would put us inside the cage with the lions in it. It scared me a lot when they got me close to the cage, and they threatened me. And they opened the door and they threatened that if I did not confess, that they were going to throw me inside the cage. And as the lion was coming closer, they would pull me back out and shut the door, and tell me, 'We will give you one more chance to confess.' And I would say, 'Confess to what?" [...] "I found the other prisoners who had come before me there in the line beside me mocking, in a way as to make it a mock execution," he said. "They all stood up, those of us who could stand up. They directed their weapons towards us. And they shot, shot towards our heads and chests. And when the shots sounded, some of us lost consciousness. Some started to cry. Some lost control of their bladders. And they were laughing the whole time."' De twee mannen, Thahee Sabbar en Sherzad Khalid, hebben een aanklacht ingediend tegen Donald Rumsfeld. Een groep van 160 advocaten verzameld in Lawyers Against the War, zet hoger in, zij hebben president Bush aangeklaagd.

Al eerder in deze DeepJournal-serie kwamen de martelhandboeken van de VS en Engeland aan bod. De Britten maken gebruik van R2I, kort voor Resistance to Interrogation. De VS baseren zich op het KUBARK-handboek uit 1963. 'Collected excerpts of this manual and of other manuals later recovered by the military espionage during the 60s, known as “Project X” were mixed to write a second “Bible” of the perfect torturer which was titled Human Resource Exploitation Training Manual -1993. The new manuals were largely used again in South America from 1983 to 1987', schrijft Arthur Lepic van VoltaireNet. Het handboek R2I heeft een update ondergaan en wordt ook gebruikt door Australische militairen.

Willekeurige mensen verkocht als gevangenen aan VS
Advocaten klagen VS aan

Veel gevangenen die aan de VS zijn uitgeleverd, waren geen boeven -de mannen die werd gedreigd voor de leeuwen te worden geworpen, waren handelaars in groente en suiker- maar mensen die willekeurig van de straat waren geplukt en voor veel geld zijn verkocht aan de VS. Misschien daarom niet verwonderlijk dat van de 500 gevangenen in Guantanamo Bay slechts negen mensen in staat van beschulding zijn gesteld. '"When we went to Pakistan the local people treated us like brothers and gave us good food and meat," said another detainee. But soon, he said, they were in prison in Pakistan where "we heard they sold us to the Pakistani authorities for $5,000 per person"', schrijft Associated Press. Met een luidsprekers en folders werd reclame gemaakt voor de hoge beloningen: 'Said one leaflet: "You can receive millions of dollars. ... This is enough to take care of your family, your village, your tribe for the rest of your life — pay for livestock and doctors and school books and housing for all your people." Helicopters broadcast similar announcements over the Afghan mountains, enticing people to "Hand over the Arabs and feed your families for a lifetime," said Najeeb al-Nauimi, a former Qatar justice minister and leader of a group of Arab lawyers representing nearly 100 detainees.' Sommige Saoedische gevangenen zijn teruggekocht van Pakistan. '"If I had known that, I would have gone and bought my son back", zegt Khalid al-Odha, who started a group fighting to free 12 Kuwaiti detainees.'
'In Italy, a judge has issued warrants for the arrest of 19 CIA agents said to have been behind the kidnapping of Osama Mustafa Hassan Nasr, an Islamist cleric dragged into a van near his home in Milan in February 2003. He was flown to Egypt for interrogation, and later told relatives that he had been tortured with electric shocks', schrijft the Guardian. De CIA-agenten lieten hun operatie vergezeld gaan van verregaande luxe.

CIA-frontorganisaties beheren martelvloot
  The Guardian schreef in september nog dat de CIA 26 vliegtuigen inzet om gevangenen te transporteren; Dick Marty onderwerpt voor de Raad van Europa inmiddels 31 CIA-vliegtuigen aan een onderzoek. Mogelijk werkt de CIA bij het inzetten van de martelvloot vliegtuigen samen met de geheime Marine-organisatie NELO. Het vliegtuig dat donderdag in Nederland landde is een De Havilland Dash 8-315B passagiersvliegtuig met registratienummer N505LL en is eigendom van de Path Corporation. Eerder rapporteerde DeepJournal al over twee andere vliegtuigen die door front-organisaties van de CIA worden gebruikt om gevangenen te vervoeren. Een ervan wordt ook genoemd door Human Rights Watch in hun statement, de Boeing 737 N313P (die tevens vliegt onder nummer N4476S, schrijft Wayne Madsen op 24 november). Imam Abu Omar (ook bekend als Hassan Mustafa Osama Nasr) werd op klaarlichte dag ontvoerd in Milaan en werd weggevlogen met een CIA-vliegtuig van Tepper Aviation, zo staat te lezen in een artikel in Der Spiegel. Volgens Dante Strobino van de activistische organisatie FIST is "Aero Contractors Ltd, a CIA torture air-taxi service". Weer een ander vliegtuig, 'with identification number N196D, is registered to Devon Holding & Leasing Inc. of Lexington, N.C., a company identified by the New York Times as one of seven CIA-controlled shell corporations.' The Guardian schrijft over de CIA-vloot: 'The aircraft and their crews are the successors to Air America, the CIA-owned airline that flew covert missions during the Vietnam war. Many of the aircraft are operated by a company called Aero Contractors, which was founded by a former chief pilot of Air America, and is based in a remote corner of an airfield at Smithfield, North Carolina.'
Een Nederlandse website kopt: 'Nederland ook deel van CIA netwerk'. Het artikel verwijst naar een lijst van vliegtuigspotters met CIA-vliegtuigen waarvan een deel is gebruikt om gevangenen te transporteren naar martelkelders. De Spaanse krant El Pais produceerde een soortgelijke lijst, schrijft Daily Kos in een uitgebreide blog post getiteld Tail Number Watch.

-

Waar komt dit losgeslagen gedrag vandaan? Los van iedere norm, los van elke waarde. In een vorige DeepJournal hebben we al gewezen op voorbeelden van dit normen- en waardenloze gedrag in Nederland en de VS. De voorbeelden van martelingen in deze DeepJournal vullen de rij feiten in dat artikel alleen maar aan. De 'hoogste' autoriteit veroorzaakt het 'laagste' gedrag, opmerkelijk genoeg, zich tegelijk beroepend op de hoogste standaarden. Zowel Bush als Balkenende laten zich graag voorstaan op hun besef van normen en waarden. Beiden hebben hiermee uitgebreid campagne gevoerd. Is er een verband tussen hun hoge woorden en hun lage daden? Je zou denken van wel, maar werkt het andersom dan ook? Daar lijkt het wel op. Het gewone volk waartegen de Westerse overheden zich nu bewapenen door het vrijheidsbeperkende en controlerende maatregelen op te leggen, gaat bijvoorbeeld de straat op om te demonstreren vóór vrede en tegen een oorlog met Irak. En in de documentaire Rize van David LaChapelle die nu in de bioscopen draait, is te zien hoe de arme bevolking van de ghetto's in Los Angeles zich probeert te ontworstelen aan de armoede en het geweld van de bendes. Het lijkt wel of de gewone man rust en vrede wil, maar dat hij door leugen en bedrog moet worden overgehaald ten oorlog te trekken.

Deel van de leugen is het gebruik van religie. Bush presenteert zichzelf als herboren christen, maar zaait, geheel tegen de christelijke waarden in, dood en verderf. Niet alleen als president deed/doet hij dat. Al tijdens zijn gouverneurschap brak hij het record doodstraffen-uitdelen. Inmiddels is een meerderheid van de Amerikanen ervan overtuigd dat Bush hen met leugens de oorlog tegen Irak heeft aangesmeerd en zet zijn vice-president zich in om te voorkomen dat het martelen wordt uitgebannen. Weinig christelijk. 'Who would Jesus torture?' zou een variant kunnen zijn op de bekende bumpersticker 'Who would Jesus bomb?'. '[...] for the neoconservatives, religion was a myth, like the myth of America as a unique nation that they had promoted in the Cold War. Strauss had taught that these myths were necessary to give ordinary people meaning and purpose, and so ensure a stable society', zegt Adam Curtis in zijn BBC-documentaireserie The Power of Nightmares over Leo Strauss, ideoloog van de neoconservatieven. Religie als diepgeworteld wapen in de strijd van Verdeel en Heers. Op 11 september zijn de VS niet aangevallen door 19 moslims. Gezien de feiten zoals naar voren gebracht door wetenschappers, technici en ex-ministers, is 911 een in opdracht van en/of in samenwerking met het Witte Huis uitgevoerde false flag-operatie geweest, net als de false flag-aanslagen in Londen op 7/7, met als doel de moslimgemeenschap te criminaliseren en op basis daarvan buiten het Westen veroveringen te kunnen doen en binnen het Westen vrijheidsbeperkende maatregelen te kunnen opleggen.

De leugens en het bedrog zijn in de ogen van hen die de laatste tijd de oorlogen verklaren een noodzakelijk kwaad: Volgens de neoconservatieve ideoloog Leo Strauss mag het volk worden belogen (de zogenoemde 'noble lie') voor hun eigen bestwil, een visie die overeenkomt met die van Skull & Bones, het geheime genootschap van George W. Bush. Dit geheime genootschap is een voor dat doel opgericht elitair netwerk dat middels een fascinatie voor dood en verderf en een absoluut gebrek aan respect voor een ieder die zich bevindt onder hun bovenste punt van de piramide, ten koste van alles wil (over)heersen en (over)leven. Het zijn precies deze eigenschappen die we terugvinden in de huidige Amerikaanse regering, een regering die in navolging van de piratenmentaliteit die spreekt uit het piratenembleem van Skull & Bones de Amerikaanse bevolking heeft gekaapt, maar ook in de rest van de wereld haar parasitaire levensstijl toont. Het is een stijl van leven die alleen gunstig is voor de elite van de elite en de gevolgen openbaren zich: steeds meer vervreemdt het Witte Huis zich van de rest van de wereld. Dit sentiment kan omslaan als de VS weer slachtoffer worden van een aanslag. Daarom moet alle aandacht nu uitgaan naar het voorkomen van een derde false flag-operatie. Een tweede 11 september zou een aanslag kunnen zijn, bijvoorbeeld uitgevoerd door Israël in opdracht van en tegelijk tegen de VS (zoals al eerder gedaan middels Operatie Cyanide) waarvan Iran de schuld krijgt, waarna de VS Iran preëmptief nucleair zullen aanvallen. Lees over de komende oorlog tegen Iran uitgebreid in deze serie van DeepJournal.

DeepJournal
Sign up for the free mailing list.