%s1 / %s2
 
NEDERLANDS  |  ENGLISH
  • economy
  • iran
  • e-voting
  • 9/11
  • media
  • top stories
  • read
  • news archive
  • by deepjournal
7 September 2013  |     mail this article   |     print   |   
This article is part of the series: The coming war against Iran
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 ]
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 2
Over de belangen van de bij Syrië betrokken partijen en de rol van de media
Door Daan de Wit

Bij grote militaire conflicten die aanzienlijke humantaire en economische gevolgen kunnen hebben, is het goed te kijken naar de belangen van de betrokken partijen en naar de rol van de media bij de verslaggeving van de feiten.

De meest in het oog springende groep belanghebbenden in het conflict met Syrië zijn de rebellen. Zij bestaan uit een amalgaam van zo'n 1200 kleinere en grotere groepen met jihadistische strijders, van Tsjetsjeense rebellen tot, voornamelijk, Al Qaida. Het is de vraag waar de loyaliteit ligt van deze buitenlanders. Is hun voornaamste zorg het welzijn van het Syrische volk of hebben zij meer sympatie voor hun loonstrookje of hun toekomstige positie? Gezien de belangen van de rebellen is het gerechtvaardigd ook hen kritisch te benaderen, niet alleen het regime van president Assad.
 
Is de aanval met de chemische wapens uitgevoerd door Assad of door de rebellen?
Iedereen die is betrokken bij het conflict met Syrië weet dat het gebruik van chemische wapens voor de Amerikaanse president Obama betekent dat een rode lijn wordt overschreden, met alle gevolgen vandien. In een ogenschijnlijke verwijzing naar Obama's standpunt wordt deze lijn een jaar en een dag na diens uitspraak erover overschreden, op 21 augustus 2013. Het is alsof het Syrische regime een zelfmoordpoging doet. Sterker, de aanval vindt vlak in de buurt plaats van waar een team VN-inspecteurs sinds enkele dagen verblijft. Zij zijn daar met toestemming van het regime om een eerdere aanval te onderzoeken. Een derde element bij deze samenloop van omstandigheden is een argument van het Syrische regime, maar toch geloofwaardig overkomt, namelijk dat het Syrische leger 'was “winning the battle against the rebels” and there was no need for chemical weapons.'

Dus terwijl er niets bij te winnen was zou Assad de aanval hebben uitgevoerd, een die rechtstreeks in de kaart speelt van de rebellen. Wat ook opvalt, is dat de VN-inspecteurs, die het bewijs zouden kunnen vinden dat de gifgasaanval is uitgevoerd door de troepen van Assad, ernstig worden gehinderd in hun werk doordat zij worden beschoten door sluipschutters. Ook wordt hun missie bedreigd door het verzoek van de regering Obama aan de VN om het onderzoek te stoppen. Een verzoek dat wordt afgewezen door de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon.
 
Een gifgasaanval met schokkende beelden kan gunstig uitpakken voor de anti-Assadcoalitie. Dit besef er al was in 2011 tijdens een gesprek tussen inlichtingenbedrijf Stratfor en strategen van de Amerikaanse luchtmacht: 'They [USAF] don’t believe air intervention would happen unless there was enough media attention on a massacre, like the Gaddafi move against Benghazi.'
 
John Kerry en de media
Een 'massacre' kan een positief effect hebben voor hen die een ander Syrië willen, zolang maar met de vinger wordt gewezen naar president Assad. En dat gebeurt massaal. Vaak met omhaal van woorden: 'Als je hem [Kerry] gelooft en je luistert heel goed naar hem, dan klinken dingen wel heel erg overtuigend'. Het zijn woorden die voortdurend worden herhaald en wijzen op chemische rookwolken die vuur suggereren uit de loop van het Syrische leger. De vraag is waarop John Kerry zich baseert bij zijn straffe uitspraken die zo breed worden uitgemeten in de media. Een van de aansprekende voorbeelden die hij aanhaalt (5'40) is de omschrijving van een foto die laat zien hoe vreselijk de gevolgen zijn van de aanvallen van Assad. Alleen is de foto gemaakt in Irak, in 2003. De maker ervan, Marco Di Lauro, schrijft me: 'I am concerned to learn my work has been misrepresented in this way without the proper due diligence'. De scène met Kerry doet denken aan het optreden van Colin Powell bij de VN, die dat inmiddels beschouwt als een smet op zijn blazoen.
 
Hoe staat de VS tegenover het gebruik van chemische wapens?
Bekend is het gebruik door de VS van Agent Orange, geproduceerd door het bedrijf Monsanto, in de oorlog tegen Vietnam. Of het gebruik in de oorlog tegen Irak van witte forsor, een variant van napalm, ook bekend van de oorlog in Vietnam. De aanval op Fallujah in Irak ging vooraf door een pep talk van president Bush: 'Kick ass! [...] Stay strong! Stay the course! Kill them! Be confident! Prevail! We are going to wipe them out! We are not blinking!' Eerder verkocht de VS aan Saddam miltvuur, botulisme, brucella melitensis en clostridium perfringens. Chemische wapens die het land voorafgaand aan de oorlog tegen Irak opvoerde als een reden om Saddam aan te vallen. Dat Saddam chemische wapens gebruikte tegen Iran, het land waartegen hij op instigatie van de VS een oorlog was begonnen, was bekend in het Witte Huis. Saddam was zoals menig dictator een creatie van de VS, hij gebruikte chemische wapens met medeweten van de VS. Over Engeland kunnen gelijkwaardige feiten worden opgesomd. De argumentatie dat Syrië vanuit een humanitair oogpunt moet worden bevrijd van een dictator boet daarmee aan geloofwaardigheid in. Toch is dit wat de voorpagina's vult. Filmmaker Oliver Stone: 'As we inch closer to another intervention, our media beats the drum for war in search of ratings.' Alle middelen worden ingezet, tot aan de Alyssa Milano Sex Tape toe.
 
Perceptie, beeldvorming en feiten
Het lijkt erop dat perceptie en beeldvorming door de strijdende partijen belangrijker worden geacht dan de feiten of de realiteit. Het is een terugkerend thema. Neem de eerder genoemde vergelijking door Kerry van Assad met Hitler. In de escalatie bij conflicten worden doembeelden als dat van Hitler bijvoorbeeld wel vaker gebruikt. In mijn boek over Iran haal ik tal van voorbeelden aan waarin Amerika en vooral Israël Iraanse leiders vergelijken met Adolf Hitler. In cartoons is de beeldvorming nog duidelijker. Zo werden rond de oorlogen tegen Irak tekeningen van Saddam steevast voorzien van een doodshoofd. En dat terwijl het zo is dat toentertijd George Bush en nu John Kerry te allen tijde een gouden pin met een doodshoofd onder hun kleding dragen als teken van hun hoogste eed aan het geheime genootschap Skull & Bones. Het is een voorbeleld dat laat zien dat niet alleen de feiten, maar ook de beelden worden verdraaid. Iets dergeijks is ook te zien bij onze perceptie van de grote agressor Iran, een land dat sinds 1862 geen oorlog is begonnen, tegenover het baken van democratie Amerika dat sinds WOII al meer dan zeventig conflicten (21'40) heeft geïnitieerd en nu op het punt staat de strijd met Syrië openlijk aan te gaan.
____________________________________________________________________________

DeepJournal
Sign up for the free mailing list.
12 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 4
When you peek below the surface, it becomes clear that Syria is under attack due to the interests of the parties involved. ‘Syria’ is about power, money, influence and energy.
10 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - 3
8 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 2
In the event of major military conflicts that risk considerable humanitarian and economic consequences, it is useful to examine the interests of all parties involved as well as the role that the media plays in reporting the events.
7 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 1
On the surface it’s straightforward: the U.S. wants to liberate Syria from a brutal dictator who is attacking his own people with poison gas. But beneath the surface there is something very different going on.
28 August 2012
Daan de Wit (DeepJournal) interviewt Webster Tarpley op het Magneetfestival
Het Magneetfestival gaat de diepte in met vier interviews. Daan de Wit interviewt Webster Tarpley, Albert Spits, en Mike Donkers.
Contact - About - Donate - RSS Feeds - Copyright © 2006 DeepJournal, All rights reserved