• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
28 December 2004
|
2004 - DeepJournal blikt terug en kijkt vooruit
Onze nieuwjaarswens voor de lezers van DeepJournal dit jaar is uitgekomen, het was een onthullend jaar. De leugens bij de Irakoorlog, de martelingen door de VS, de financiële schadalen van Betuwelijn en HSL om maar wat te noemen; niemand die er nog omheen kan.

Waar ook niemand meer omheen lijkt te kunnen, is het feit dat de verantwoordelijken voor de misstanden rondom Irak zijn herkozen. We weten niet hoe eerlijk of oneerlijk het is gegaan omdat dit grotendeels eenvoudigweg niet is na te gaan (zie deze DeepJournal), we weten dat er veel niet klopt aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen (zie deze DeepJournal), over het hertellen van de stemmen hebben we ook het laatste nog niet gehoord, maar vooralsnog zit Bush stevig in het zadel. En in Nederland zitten we met een failliete politiek. 'Links' heeft zich alweer, gedurende meerdere jaren, een oor laten aannaaien. Betuwelijn en HSL zijn nu officieel financiële debâcles, monetaire schandalen. Kamerleden van links tot rechts schreeuwen moord en brand, maar hebben het gewoon laten gebeuren. Als ze hun werk hadden gedaan, hadden we nu miljarden kunnen besteden aan bijvoorbeeld scholing en huisvesting. En bij de volgende verkiezingen verwachten ze dat we weer massaal dit zieke politieke lichaam in leven proberen te houden door te gaan stemmen. DeepJournal denkt om en zal intussen bij verkiezingen blanco stemmen: zo word je stem geregistreerd, maar stem je niet op een politieke partij.

Een volk krijgt de leiders dat het waard is, hoewel je dat bij de neoconservatieve coup van 2000 mogelijk niet helemaal zo kunt zeggen en misschien nu in 2004 ook niet gezien de recounts, maar toch, het lijkt erop dat veel mensen hebben gestemd op Bush (zie de DeepJournal-serie Stemfraude). Hij zou de beste man zijn om ze uit de ellende van de oorlog met Irak te leiden. Misschien denken ze dat hij de beste man is omdat hij zelf ook voor de oorlog heeft gezorgd. Hij heeft de oorlog voor elkaar gekregen, dus hij zal ook de juiste man zijn ons er weer uit te krijgen. Bush is ook verkozen vanwege zijn hoogstaande waarden en normen. Dit, terwijl hij in de rest van de wereld bekend staat vanwege zijn leugenachtigheid. Dus de man die middels leugens een oorlog begon, is vanwege zijn hoogstaande ethiek de man die de oorlog moet beëindigen. Het is de wereld op zijn kop. Maar het kan natuurlijk altijd weer gekker.
Mark Twain had gelijk: 'Truth is tranger than fiction': Saddam Hussein, zogenaamd de man om wie de oorlog draaide, stond in vroeger dagen op de loonlijst van de CIA, kwam aan de macht dankzij diezelfde club (zie deze DeepJournal) en kreeg van Donald Rumsfeld gifgas en wapens van Amerikaans fabrikaat (zie deze DeepJournal). Vervolgens was hij na de eerste Golfoorlog prima ontwapend, had niks meer in de aanbieding en was zelfs ontheven van de aanklacht de Koerden in Halabja te hebben vergiftigd, door 'the man who headed the CIA's Iraq desk during the Gulf War', 'Dr Stephen Pelletiere, who recently retired as professor of National Security Affairs at the US Army War College' (zie deze DeepJournal).

Dat Saddam succesvol was ontwapend, was al vóór de oorlog van het kabinet BushBlairBalkenende bekend bij de Westerse geheime diensten, maar bijvoorbeeld ook bij de lezers van DeepJournal. De geheime diensten krijgen nu de zwarte piet toegeschoven omdat ze de Amerikaanse regering van foutieve informatie zouden hebben voorzien, maar dit is ten onrechte (zie deze DeepJournal). Hun werk was juist van zulke goede kwaliteit dat nieuwe geheime dienstjes moesten worden opgericht (OSP en JIC; zie deze DeepJournal) om met de broodnodige valse informatie te komen die middels speciale misleidingscampagnes (denk aan Operatie Rockingham; zie deze DeepJournal) ons werden aangesmeerd. De oorlog moest er komen, dat was al in februari van 2002 besloten (zie deze DeepJournal). Toen een van de mensen uit de school klapte wiens informatie werd misbruikt door de spindocters van Bush, werd door het Witte Huis prompt wraak genomen door (volslagen illegaal en dus strafbaar) te onthullen dat zijn vrouw een CIA-agent is. De man in kwestie is voormalig ambassadeur Joseph Wilson (zie deze DeepJournal). En toen we allemaal doorhadden dat we waren gefopt door de neocons, werd de waarheid bij de aanloop naar de Irakoorlog doel van witwasoperaties (zie deze DeepJournal).

Waar geen witwasoperatie tegen was opgewassen, waren de foto's uit de Abu-Ghraibgevangenis (zie deze driedelige DeepJournal-serie over Amerikaanse martelpraktijken) en de bewijzen dat de martelorders van de Amerikaanse regering kwamen en werden geïnstrueerd naar aanleiding van Brits en Amerikaans martelles-materiaal, respectievelijk genaamd R2I en Kubark (zie deze DeepJournal).
Alsof Abu Ghraib nog niet genoeg was, bleek dat de VS mensen uit Westerse landen ontvoert en elders laat martelen (zie deze DeepJournal) en dat binnen de gevangenis in Guantanamo Bay de CIA een eigen geheime gevangenis heeft om in het geniep te kunnen martelen.

Ondanks dat de misdadige Saddam niet meer aan de macht is in Irak, is niet iedereen blij met de Irakoorlog. 'Oorlog tegen Saddam ongerechtvaardigd, zegt Human Rights Watch', kopte DeepJournal begin dit jaar. Zelfs de bevrijde Iraki's zijn niet blij. Het kabinet BushBlairBalkenende zit in zijn maag met Iraakse opstandelingen die liever niet worden bevrijd door een stel olieboeren (zie deze DeepJournal-serie over olie als een motief voor de Irakoorlog) dat hun land graag als uitvalsbasis wil gaan gebruiken (zie deze DeepJournal). Door de chaos in Irak kwam de gedachte op dat het lijkt alsof er geen plan is voor de naoorlogse situatie, inmiddels blijkt dat er inderdaad geen plan is.

Seymour Hersh is een journalist die we al vaker hebben geciteerd. In het sympatieke, maar immer slecht geschreven Het Parool zegt hij in de editie van 24 december: 'We worden een militaire samenleving. Het gebeurt pal voor je ogen [sic]. [...] Het zou rationeel zijn om er [met het beginnen van oorlogen] niet mee door te gaan, maar deze regering is niet rationeel. Dit is de ergste oorlog uit de Amerikaanse geschiedenis, het slechtst gepland en het stomst uitgevoerd. Het is waanzin wat ze in Irak aan het doen zijn, volslagen waanzin.'

De situatie in ons eigen land vertoont gelijkenissen met die in de VS. Hier hebben we een moraalridder aan de macht die hoog van zijn Torentje blaast over normen en waarden, maar intussen weigert te vertellen wat de achterliggende redenen waren bij de feiten dat sommigen van zijn onderdanen nu onder vuur liggen in Irak en dat daarmee ons land in oorlog is, petitie of niet. In een poging zijn lidmaatschap van het kabinet BushBlairBalkenende meer waarde te geven bovenop het Nederlandse uitleverbeleid aan de VS, de Amerikaanse douaniers in de Rotterdamse haven, het preventief fouilleren en de identificatieplicht, lanceerde onze premier onlangs een proefballon over een nieuw op te richten ministerie van Angst, onze versie van het Amerikaanse departement van Homeland Security. Nu is het met al die Amerikaanse codewoorden zo dat ze in de omgekeerde wereld van George Bush het tegenovergestelde betekenen van waar de namen voor staan. Als een operatie Enduring Freedom heet, kun je er vanuit gaan dat het om een bezettingsactie gaat, als een operatie Restore Hope heet, kun je er donder op zeggen dat alle hoop de grond in wordt geslagen. Een Nederlandse Homeland Security, of in de woorden van Balkenende een 'ministerie van Veiligheid', heeft natuurlijk niets met veiligheid van doen. Doel is het beknotten van vrijheden van burgers die staan te klappen bij de oprichting van alweer een muur om wat hun eigen gevangenis aan het worden is.

Homeland Security is een Amerikaanse reactie op 11 september. Maar hoe staat dit in verhouding tot de feiten? Elf september ging toch om kapers die met messen waren bewapend? Om kapers die visa kregen van de CIA? Om een president die maar niet in actie wilde komen? Om vliegtuigen, mogelijk op afstand bestuurd, die dankzij de door Cheney gecoordineerde wargames die dag alle kans kregen omdat niemand wist welke kapingen echt waren en welke niet, de enige mogelijkheid om het machtige Amerikaanse verdedigingsmechanisme lam te leggen (zie deze DeepJournal-series)? Daar doe je met zo'n ministerie toch niets tegen?

Nog iets, ondanks de warme woorden van Balkenende die ons moeten aansporen de hoogstaande normen en waarden over te nemen van hem en zijn vriend Bush, staat Ad Bos, klokkenluider van de bouwfraude, in de kou. Balkenende wil hem niet financieel compenseren: 'De werkloze Bos heeft de staat om een financiële tegemoetkoming gevraagd, maar ontving van premier Balkenende nul op het rekest. "Ronduit bespottelijk. Ik voel me in de steek gelaten door de premier", aldus Bos.'
-
Het grootste gevaar voor de mensenheid zijn niet zozeer BushBlairBalkenende en consorten, maar de mensen die zich -zwijgend of niet- achter hen scharen en hen hun mandaat geven. We laten ons een loer draaien en stemmen in met de oorlog tegen Irak, we staan te juichen bij de mogelijkheid te kunnen kiezen tussen twee Skull & Bonespresidentskandidaten, we gaan tevreden slapen nadat we weer hebben gestemd op politici die ons daarnet miljarden door de neus hebben geboord middels hopeloze treinprojecten, we danken onze leiders voor alle veiligheidsmaatregelen die ze voor ons treffen en laten nog eens onze identiteitskaart zien, we kijken ongeïnteresseerd toe hoe ongekende welvaart op wereldschaal verdwijnt in de wapenindustrie die alles stukmaakt en de oplapindustrie die alles weer oplapt, we zien hoe Amerika ver boven zijn stand leeft en dat op globaal niveau de huidige economische situatie onhoudbaar is en op springen staat terwijl Peak Oil lijkt toe te slaan.

De stemmers op BushBlairBalkenende -de gewetenloze kenners van de feiten onder hen daargelaten- baseren zich op aannames die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Gebrek aan feitenkennis heeft hen en de rest van de wereld opgezadeld met de trieste situatie waarmee wij nu (en met gevolgen voor de toekomst) worden geconfronteerd. Verspreiding van de juiste feiten is dus van het hoogste belang. Voor dit belang zal DeepJournal zich ook het komende jaar inzetten.
DeepJournal
Sign up for the free mailing list.