• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
18 March 2004
|
Over verkiezingen en aanslagen in Madrid en Moskou
DaanSpeak krijgt commentaar en geeft commentaar
DeepJournal kreeg commentaar van een lezer naar aanleiding van onze opmerking dat (ook) bij de aanslag in Madrid moest worden gekeken naar wie er baat bij zou kunnen hebben. De vraag aan DeepJournal was of we nu echt suggereerden 'dat de Spaanse overheid verantwoordelijk is voor de aanslag op de trein?'. Onze reactie: Nee hoor, we zeggen alleen op de mogelijkheid te letten dat de Spaanse regering ervan heeft geweten en dat de aanslag te maken zou kunnen hebben met de verkiezingen. Die laatste opmerking hadden we niet hoeven maken omdat vervolgens alle media in Nederland het hadden over de mogelijke invloed van de aanslag op de verkiezingen. Dat we letten op manipulatie bij verkiezingen is niet zo heel vreemd aangezien Westerse mogendheden al zo vaak misbruik hebben gemaakt van de goedgelovigheid van hun burgers.

Het Westen heeft een slecht verleden op dit gebied; er is veel reden tot wantrouwen. Om maar even wat te noemen, denk maar aan hoe de VS zich hebben forceerd om betrokken te raken bij WOII en hoe ze de oorlog met Vietnam hebben uitgelokt, hoe Italië is geteisterd door Gladio, hoe de VS zich hadden willen mengen in de 6-daagse oorlog en in een conflict met Cuba, hoe vader Bush president Carter zijn herverkiezing heeft afgenomen middels Operatie October Surprise, hoe W. Bush de verkiezingen heeft gestolen van Al Gore, denk aan 11 september waarbij het een groter geloof vereist te geloven dat het een foutje was dan dat Bush en consorten het expres hebben doorgelaten, hoe we zijn belazerd om de oorlog met Irak aan te gaan en hoe we nu door het ministerie van Angst tot angsthazen worden gemanipuleerd, gehypnotiseerd starend in hun blauwe licht.

Aanslag Madrid heeft mogelijk verkeerd effect gehad
De vraag was nu of de door DeepJournal aangehaalde uitspraak van Seneca, dat hij die baat heeft bij de misdaad de dader is, wel of niet moest worden geciteerd met betrekking tot de aanslag in Madrid; de zittende macht in Spanje heeft er immers bepaald geen baat bij gehad. De zittende macht is door een boze bevolking afgestraft voor de misleidende pogingen van de regering Aznar de schuld van de aanslag op de ETA te schuiven. Alles wijst er nu op dat het schaamteloze opportunisme van Aznar voordeel te halen uit de aanslag hem als een boemerang de nekslag heeft gegeven. Op de vraag (op 15 maart) van de RTL Nieuws-presentator of Washington na de aanslag (op 11 maart) had verwacht dat de Spanjaarden met de verkiezingen (op 14 maart) tegen de zittende regering zouden stemmen, antwoordt verslaggever Max Westerman (in een item getiteld 'Balkenende over Irak-missie'): 'Nee, in tegendeel. In het Witte Huis, hadden ze juist gedacht dat een grote aanslag op een Europees land hun strijd tegen het terrorrisme zou helpen; de Europeanen zouden zich dan extra bedreigd voelen en als een blok achter Amerika gaan staan, ook in Irak. Het heeft er alle schijn van dat dat anders gaat uitpakken.' Deze uitspraak zegt niet dat de VS en Spanje van de aanslag wisten of erachter zaten, maar het doet het hele zaakje wel nog meer stinken dan het al doet.

VPRO over samenzwering bij aanslag Moskou 1999
De Westerse truukjes om de bevolking naar de pijpen te laten dansen van hun regenten, zijn mogelijk ook overgenomen ten oosten van het Westen. Dat is te lezen in deze DeepJournal over het vermoeden dat de Russische geheime dienst FSB achter de bomaanslagen zat die Rusland mengden in een oorlog met Tsjetsjenië. Afgelopen zondag 14 maart was er een aflevering [RealPlayer] te zien van VPRO's Tegenlicht met dezelfde boodschap. Een lezer van DeepJournal wees ons erop dat in de reportage 'alle gepresenteerde informatie naar slechts één bron [leidt]: [de Russische oligarch Boris] Berezovsky, die er alle belang bij heeft om Poetin in een kwaad daglicht te stellen. [...] Dat de VPRO in een eenzijdige documentaire alleen gebruik maakt van het materiaal en de marionetten van Berezovsky is veelzeggend over het niveau van de hedendaagse Nederlandse onderzoeksjournalistiek!'. Het is inderdaad jammer dat de VPRO niet ook gebruik heeft gemaakt van de documentaire [RealPlayer] van twee Franse journalisten die tot dezelfde conclusie komen. Toch moet Tegenlicht worden geprezen, bereid te zijn geweest het andere geluid bij dit onderwerp te laten horen.

Russen moeten worden gelokt naar de stembus
Berezovsky steunde Rybkin, de man die ook in de Tegenlicht-reportage aan het woord komt. Inmiddels is Rybkin ontvoerd geweest, naar alle waarschijnlijkheid door de FSB met een video gechanteerd en uit de verkiezingsrace gestapt. Toen er vervolgens nog maar één serieuze kandidaat over was -te weten Putin- is alles op alles gezet de Russen aan het stemmen te krijgen, omdat een te lage opkomst de verkiezingen ongeldig zou doen verklaren. Dit resulteerde in gratis kaartjes voor de disco, dreiging met ontslag (wie vervolgens dus netjes stemt, mag worst kopen voor de helft van de prijs), 'gratis bier en een grote loterij voor kiezers', aldus de NRC van afgelopen zaterdag: 'De prijzen: zeven Lada's, radio's videorecorders en diners voor twee. Elk vervoer - inclusief taxi's - is morgen gratis. In Chabarovsk verstrekken de ziekenhuizen voortaan alleen gratis medische hulp aan patiënten die een geldig stembewijs overleggen. Een heel bevredigend resultaat: opkomst 70 procent, Poetin 70 procent. Niet de 90/90 die in Soviettijden als norm gold, maar Rusland is nu een democratie.' Je zou je bijna afvragen waarom in Rusland, de VS of Spanje men nog zoveel moeite doet de mensen te belazeren. Waarom niet gewoon open en bloot een dictatuur ingericht? Omdat dit al is uitgeprobeerd in het verleden en het beter werkt de bevolking zichzelf te laten onderdrukken dan dat actief zelf te gaan doen.

DeepJournal roept burger op niet meer macht weg te geven aan regent
Het volk heeft de macht en de jeugd de toekomst, maar intussen blijven we onze macht weggeven, en als je een vinger weggeeft... Om een begin te maken dit te veranderen is het essentieel dat 'het volk', 'de burger' zich dankzij kennis over de strapatsen van de zittende macht beseft dat hij zelf de macht heeft, die niet meer iedere vier jaar moet weggeven en er samen met zijn collega-burgers uit moet komen. Hij moet dus de opgedrongen onderlinge strijd (verdeel en heers door de zittende macht) doorzien, afwerpen en vervangen door samenwerking. Daarom is het goed dat het kabinet BushBlairBalkenende en Aznar, Putin en Sharon de boel zo op de spits drijven, daar de ogen van de massa hierdoor uiteindelijk wel moeten opengaan. Genoemde regenten leggen nu de fundamenten voor een politiestaat, daarbij moreel gesteund door de angstige en onvolwassen burger die maar al te graag het ministerie van Angst napraat. Gelukkig zijn sommigen al uitbraakplannen aan het smeden, want uitbraak is onvermijdelijk.

DeepJournal: Stem niet meer op regent, maar stem op jezelf
De conservatieve krachten die zo gek zijn op het aan banden leggen van de massa's, grijpen de mogelijkheid na 11 september aan om de teugels aan te trekken. Deze krachten zijn zo repressief en agressief omdat ze zichzelf op dezelfde wijze in toom houden. Dit doen zij uit angst voor de explosiviteit van het leven; denk bijvoorbeeld eens aan de fysieke stijfheid van Donner en Balkenende en de doodsfascinatie van Skull & Bones en Al Qaida (citaat: 'we love death'). Deze angst creëert de kille neo-conservatieve wind die maakt dat mensen als werkvee worden gezien en het volk als een gevaar voor de staat wordt beschouwd. Tegelijk zijn we steeds meer deel en slachtoffer van 'Europa' en mogen er geen grassprietjes boven het maaiveld uitsteken. De hele wereld is enthousiast als je verteld uit Nederland te komen, maar intussen gaat onze volwassen cultuur (gebaseerd op eigenverantwoordelijkheid, wat trouwens heeft te maken met respect in plaats van desinteresse; desinteresse zie je juist bij de zogenaamde compassionate conservatists) ten onder aan de onvolwassen Amerikaanse cultuur. Het is onvolwassen om de macht uit handen te geven, aan vader staat/politie/Nederlandse regentenkliek. Alle emancipatie begint bij kennis. Laat je niet langer foppen en neem je macht terug in handen. Ga om te beginnen niet meer in op de handreiking van de zittende macht mee te doen met hun systeem. Balkenende, Bos en Marijnissen nodigen je uit je stem en je macht weg te geven, maar stemmen intussen op hun eigen partij, op het falende politieke systeem en daar heeft nog nooit één burger baat bij gehad. Stem óók op je eigen partij, stem op jezelf, stem op je mede-burgers.
DeepJournal
Sign up for the free mailing list.