• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
19 August 2004
|
Wie is John Kerry? - deel 2

Het Engels uit de oorspronkelijke tekst van dit artikel is vertaald door Martin Koeman.


Ondanks dat DeepJournal nog steeds een aanslag verwacht in oktober die Bush in het zadel zal houden, en ondanks het feit dat verkiezingsfraudeur Bush allerlei mogelijkheden op het gebied van stemfraude achter de hand heeft, bestaat theoretisch de kans dat John Kerry de nieuwe leider van de VS wordt in november. Bush, 'De duivel zelf', het lid van het duistere geheime genootschap Skull & Bones zal dan worden vervangen door een ander en zelfs nog rijker lid van hetzelfde geheime genootschap. Na Bush lijkt alles een verademing, maar wordt het inderdaad beter met John Kerry op de troon?

De Amerikaanse auteur (die soms ook schrijft voor NRC Handelsblad) Mark Hertsgaard zegt in een interview: 'Ik denk ook terug aan een gozer die ik in Nederland heb geïnterviewd die zei, "Kijk, ik stem op de meest conservatieve partij in Nederland en zij staan ver links van jullie democraten."' Ook al is dit bekend, toch is het goed dit even in herinnering te roepen. Angst en stupiditeit regeren vooralsnog in de VS; DeepJournal heeft al vaker geschreven over de januskop van de éénpartijstaat die de VS al zo lang bestuurt. In hoeverre verschilt Democraat Kerry van Republikein Bush?

Kerry net zo agressief als Bush
Van wie is bijvoorbeeld deze uitspraak: 'Alle politieke tegenstanders moeten weten dat wij ons zullen verdedigen tegen de mogelijkheid van een aanval met onconventionele middelen. Indien een dergelijke aanval plaatsvindt, zal ik, als opperbevelhebber, met overweldigende en vernietigende kracht reageren. Als zo'n aanval ophanden is, zal ik, als opperbevelhebber, al het nodige doen om die tegen te houden. En, als opperbevelhebber, zal ik onze veiligheid nooit aan iemand overlaten.'

In reactie op deze uitspraak van John Kerry, schrijft de Washington Post: 'formuleringen die hem dicht in de buurt brengen bij de preventieve aanvalsdoctrine van de heer Bush.' Topjournalist John Pilger ziet weinig verschillen tussen Democraten en Republikeinen. Sterker: '[...] de democratische partij heeft een langer spoor van bloed, diefstal en onderwerping nagelaten dan de republikeinen', schrijft hij in zijn artikel getiteld 2004: Choose Your Favorite Pro-War Candidate.

Kerry's voorganger Clinton staat achter Bush' beslissing om Irak aan te vallen. Maar hadden we met Kerry nu ook in Irak gezeten? Kerry's visie op Irak kwam zo zwevend over dat er een website aan is gewijd, genaamd kerryoniraq.com Op deze Republikeinse site wordt geld ingezameld om een video (RealPlayer) te verspreiden waarop wordt aangetoond dat Kerry vóór de aanval op Irak was. Zelfs achteraf, na alle leugens en bedrog van Bush, blijft Kerry bij zijn besluit. Zijn veiligheidsadviseur James Rubin zegt zelfs tegen de Washington Post 'dat als Kerry president was geweest hij "naar alle waarschijnlijkheid" inmiddels een invasie van Irak zou hebben bevolen.'

Kerry even gevaarlijk Boneslid als Bush
Zowel Kerry als Bush zijn lid van Skull & Bones, een geheim genootschap dat in 1832 is opgericht om een elitair netwerk te vormen gebaseerd op dood en verderf, leugens en bedrog. Omdat dit de ideale grond levert voor de kweek van geheim agenten, werd het genootschap gebruikt om talent te werven voor de CIA. W. Bush, Boneslid en zoon van een voormalig CIA-directeur, belichaamt -op zijn intelligentie na misschien- de geest van Skull & Bones. In hoeverre zou Kerry een goede representant zijn van het genootschap? Bush noemt zichzelf de oorlogspresident. Maar de leden van Skull en Bones kunnen ook trots zijn op Kerry. Hij is al even oorlogszuchtig als Bush: 'Terwijl hij verklaarde klaar te staan om de oorlogspresident van Amerika te worden, heeft John Kerry gebruik gemaakt van zijn kwalificaties als Vietnam-veteraan om aanspraak te maken op het Witte Huis met de belofte: "Ik heb dit land als jonge man verdedigd en ik zal het als president verdedigen", schrijft de Sydney Morning Herald over Kerry's aanvaardingstoespraak. Niet alleen zou hij net als Bush ten strijde zijn getrokken tegen Saddam, ook staat hij achter de Oorlog tegen het Terrorisme, de onwinbare oorlog die tot doel heeft de vrijheid van de Westerse burger te bevechten: 'Ik ben ervan overtuigd dat wij aan het Amerikaanse volk kunnen bewijzen dat wij weten hoe we het veiliger en zekerder voor hen kunnen maken - met een sterkere, uitgebreidere en effectievere strategie om de Oorlog tegen het Terrorisme te winnen dan de regering Bush zich ooit heeft voorgesteld', aldus Kerry in een andere speech. 'Ik heb geen kritiek op George Bush omdat hij te veel doet in de Oorlog tegen het Terrorisme; Ik geloof dat hij te weinig heeft gedaan.'

More skeletons in the closet
Zowel bij Bush als bij Kerry is Skull & Bones een terugkerend thema in hun leven. Het genootschap is uitermate belangrijk voor hun leven/levensloop en zou op z'n minst een gespreksonderwerp moeten zijn in een open democratie, maar beiden zwijgen erover als het graf. De vader van W. Bush, een oom, een oom van zijn vader, twee neven en zijn overgrootvader, zijn allen Bonesleden. Kerry is getrouwd geweest met de zus van zijn vriend David Thorne, Julia Stimson Thorne. David is een Bonesman en zijn zus Julia is vernoemd naar de beroemde Bonesman Henry L. Stimson. Kerry is nu getrouwd met Theresa Heinz Kerry, voormalig echtgenoot van wijlen Bonesman senator John Heinz, wiens vader ook een Bonesman was. Senator Heinz was medepassagier van George Bush Sr. op de vlucht naar Parijs in 1980 voor de illegale besprekingen die onderdeel waren van de geheime operatie October Surprise, zo schrijft Rodney Stich op pagina 153 van Defrauding America.

Een stel serieuze grapjassen uit Honolulu heeft zelfs ontdekt dat Bush en Kerry ergens nog familie zijn. Dat je het ook te gek kunt maken, bewijst deze pagina die onthult dat de foto van Kerry met wijlen satanist Anton LaVey een hoax is.

DeepJournal
Sign up for the free mailing list.