• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
14 October 2004
|
Werd Bush ingefluisterd?
Speculaties over souffleren Bush tijdens 2e debat met Kerry Veel vragen, weinig antwoorden
Het Engels uit de oorspronkelijke tekst van dit artikel is vertaald door Martin Koeman.

Voordat de Telegraaf zaterdag het nieuws oppikte dat Bush werd verdacht van het gebruik van een 'oortje' had DeepJournal het onderwerp al afgeschoten. Er was te weinig bewijs, terwijl over andere onderwerpen zoveel bewijs is dat we full time DeepJournals zouden kunnen schrijven, als het financieel haalbaar was. Dus waarom hierover berichten? Het bleef niet bij de Telegraaf, ook vele anderen gingen zich er tegenaan bemoeien en inmiddels is er niet meer omheen te kijken. Dit artikel zet alle heisa in perspectief.

De eerste vraag is natuurlijk of de foto (1 2/3) wel echt is en niet gefabriceerd. Zowel MSNBC als Salon hebben het uitgezocht en concluderen dat de foto echt is. Zie zelf de videobeelden (43'35") met de bobbel in het colbert van Bush. De tweede vraag is of het gebruik van een oortje door Bush wordt tegengesproken door het Witte Huis. Het antwoord is bevestigend: 'De president is nooit bijgestaan met een audiosignaal.' Sterker: '"Er zat niets onder het jasje van zijn kostuum," zei Nicolle Devenish, een woordvoerster van de verkiezingscampagne. "Het was hoogstwaarschijnlijk een plooi in dat deel van het jasje, of een kreuk in het materiaal". Mevrouw Devenish kon niet zeggen waarom de "plooi" rechthoekig was. Evenmin was het de bolling van een kogelvrij vest, volgens functionarissen van de verkiezingscampagne en het Witte Huis; zij zeiden dat de heer Bush er geen droeg', schrijft de New York Times [inloggen met: DeepJournal].

Verdachte scène tijdens debat - 1
'Was president Bush letterlijk een spreekbuis van Karl Rove in zijn eerste debat met John Kerry?', vraagt Salon zich af in het artikel De Mysterieuze Bobbel van Bush. Afgelopen zondag was Rove nog het stralende middelpunt van de door Panorama aangekochte documentaire Bush' Brain waaruit nogmaals de invloed en het gebrek aan scrupules bleek van Witte-Huisstrateeg Karl Rove. Salon: 'Verschillende keren hield de president gedurende ongemakkelijk lange tijd gewoon op met praten en keek voor zich uit met een vreemde uitdrukking op zijn gezicht. Luisterde hij naar iemand die hem hielp met zijn antwoord op een vraag? Vreemder nog was de rare uitbarsting van de president. In een geïrriteerd weerwoord op Kerry zei hij: "Naarmate de politiek verandert, veranderen zijn posities. En zo gedraagt een opperbevelhebber zich niet. Ik, ik, eh - Laat me uitpraten [...].' Bekijk de video [rm] waarop dit is te zien (40'35"). Vlak voor deze opmerking zie je op de microfoon van Bush een groen lampje oplichten. Kort daarop gaat het rode lampje branden en breidt Bush er een eind aan. Nog voor het tweede rode lampje gaat branden is Bush klaar, dus de vraag blijft waarom Bush vroeg om ruimte te mogen uitspreken.

Verdachte scène tijdens debat - 2
Een anonieme lezer van het artikel W staat voor 'Wired'?[1] wijst op een pagina van MSNBC waar een verdachte scène is te zien van een stukje van het tweede debat. Rechts op de pagina kun je de bewuste beelden zien door te kiezen voor deel 6. De lezer merkt op dat op het moment dat Bush het heeft over 'real time messages'[2] (0'47") hij zijn das recht doet en daarmee het draadje verstopt dat hem in verbinding zou stellen met zijn souffleur: 'Het moet een onderbewuste reactie zijn geweest na het zeggen van de woorden "real time messages."' Het moment suprème is hier a b [wmv] beter te zien.
[1] Wired - voorzien van afluister/influisterapparatuur
[2] Directe, onvertraagde boodschappen

Experts zeggen: Bush droeg electronische influisterapparatuur
Salon citeert expert Jacob McKenna die meent dat de bobbel in het jasje van Bush wijst op een electronisch apparaat: 'McKenna merkte op dat een dergelijk systeem gebruikmaakt van een zeer kleine oordop-radio met microchips die heel diep in het gehoorkanaal wordt ingebracht, waar hij vrijwel onzichtbaar is.' Een paar dagen later schrijft dezelfde Salon-journalist een update van zijn verhaal en zet er deze kop boven: 'Technicus: Bush was voorzien van influisterapparatuur': '[...] velen bij de pers en op het internet die dit volgen hebben zich hardop afgevraagd of de president, die qua spreekvaardigheid en feitenkennis nogal tekortschiet, gecoached zou kunnen worden door middel van een verborgen elektronisch apparaatje. Nu is er een technicus die dergelijke apparaatjes maakt voor het Amerikaanse leger en het bedrijfsleven die Salon vertelt dat hij gelooft dat de bobbel inderdaad een zendontvanger is die is ontworpen om elektronische signalen te ontvangen en te zenden naar een in het gehoorkanaal van Bush verborgen oortelefoontje. "Er bestaat geen twijfel over. Het is een vrij duidelijke -- groter dan de meeste, waarschijnlijk omdat er een decodeerfunctie in zit," zei Alex Darbut, onderdirecteur technische en zakelijke ontwikkeling van Resistance Technology in Arden Hills, Minnesota. (...) Darbut speculeert dat het apparaatje dat de president draagt afkomstig is van de geheime dienst, waarbij hij opmerkt: "Ze zullen hem niet op het land van zijn ranch laten rondrijden zonder voortdurend in contact met hem te staan." Bij het artikel zijn twee foto's gevoegd (Bush tijdens het debat en Bush in een truck op zijn ranch) waarin een bobbel de hoofdrol speelt. 'Campagnewoordvoerder Reed Dickens ontkende dat Bush ooit een elektronisch apparaatje heeft gebruikt om hem van dienst te zijn bij het toespreken van publiek en benadrukte dat de president "niets droeg tijdens de debatten."'

De derde expert wordt geciteerd op de diepgravende site Cryptome: 'Na de talloze videobeelden beeld voor beeld te hebben bestudeerd [...] ben ik de professionele mening toegedaan dat George Bush op de avond van de debatten ofwel een draadloos souffleur/seinsysteem droeg, of onze president is een soort gemuteerde ruggenvin aan het groeien', schrijft James Atkinson. Verderop in zijn artikel laat Atkinson lange lijsten zien met door het Witte Huis gebrukte frequenties. Hij verwijst ook naar deze webpagina, waar boven staat: 'Deze frequenties worden door de president en de geheime dienst gebruikt. Misschien krijg je te horen hoe Cheney Bush tijdens een toespraak iets influistert (als-ie tenminste geen hartaanval heeft)'. Een aantal van de frequenties heeft als omschrijving 'DRAADLOZE MICROFOON OP HET LICHAAM'.

Andere verdachte scène ontmaskerd
In de discussie rondom dit onderwerp wordt al snel verwezen naar de D-Day-toespraak van Bush in Frankrijk. Toen was live op CNN te horen hoe iemand Bush influisterde. Kijk en luister naar de beelden (of download ze); de website van het Witte Huis heeft de beelden zònder extra stem. Bush frommelt tijdens zijn toespraak soms iets aan zijn 'oortje' en wijkt intussen niet af van de 'ingefluisterde tekst', zelfs de intonatie neemt hij over. De grap is dat Chirac even later precies hetzelfde overkomt. Luister maar hoe hij het heeft over 'Je repète' en de influisteraarster in de vertaling erna zegt: 'And again, I repeat...'. Als je goed luistert naar de toespraak van Chirac hoor je wat je bij Bush niet hoorde, namelijk drie stemmen. In het geval van Chirac zijn dat 1. de stem indirect in de zaal (van Chirac), 2. de vertaalster en 3. Chirac direct en versterkt. Dus de vertaalster in de zaal hoort Chirac spreken en vertaalt hem waarna om ombekende redenen het versterkte geluid van de stem van Chirac met een vertraging doorkomt. Deze vertaging is natuurlijk ook op Bush van toepassing, dus in dit geval is het niet wat het lijkt; Bush wordt hier dus niet gesouffleerd. Wat nog wel onverklaard is, is het nut van het woordelijk onvertaald herhalen van wat Bush net heeft gezegd.

Mening van vertaler: Bush wordt gesouffleerd
Wat ook naar voren komt in deze discussie is de getuigenis van een vertaler van Bush. Uit dit artikel in de LA Times blijkt dat Fred Burks vertaler is (geweest) voor Bush en dat hij hem dus direct heeft meegemaakt. Burks schrijft in een email over een situatie in Indonesië waarin Bush gedurende negentig minuten uit het hoofd de meest ingewikkelde details oplepelt over dit land. Burks: 'Daar ik sindsdien twee keer direct met president Bush heb gewerkt en bovendien met vele van mijn collega-tolken heb gesproken die direct met hem hebben gewerkt, ben ik er nu zeker van dat hij niet zo veel kennis van Indonesië kan hebben gehad. Hij leest niet eens de krant dagelijks om op de hoogte te blijven van de berichtgeving in de pers. Ik ben ervan overtuigd dat hij een of ander oortelefoontje gebruikte waarlangs iemand hem vertelde wat hij moest zeggen.' De vraag is of Burks dit echt heeft geschreven (de website IsBushWired zegt een telefonische bevestiging te hebben) en wat de waarde is van zijn opmerking. Onderaan zijn geciteerde email staan links naar websites waarvoor Burks verantwoordelijk zou zijn. DeepJournal mailt Burks via deze sites en krijgt per ommegaande bericht retour: 'Beste Daan, Ik kan bevestigen dat ik die e-mail heb geschreven. Het is zelfs zo dat ik mogelijk daardoor mijn baan als tolk voor het ministerie van buitenlandse zaken verlies. Ik heb een mailtje hierover toegevoegd dat ik morgen aan mijn lijstje van vertrouwde insiders stuur. Ik denk dat het wijs is van u om zoiets te verifiëren. [...]'. [Nagekomen bericht 15 oktober: Burks heeft zelf ontslag genomen, zo staat te lezen in een kopie van zijn ontslagbrief die hij DeepJournal mailde].

Kleermaker ziet 'iets' zitten
'Meester kleermaker Frank Shattuck' zegt tegen de New York Daily News: '"Er zit daar zeker iets, tussen de schouderbladen," zei hij, terwijl hij foto's van beide debatten bekeek. "Ik kan niet zeggen wat het is, maar het is niet echt goed verborgen. Ze hadden naar mij toe moeten komen. Ik kan een pistool onder het borststuk verbergen". [...] Het beste waar Shattuck op kon komen ter verklaring van het vreemde voorwerp was: misschien een beugel om de rug te steunen of een of ander soort harde lichaamsbeschutting. Hij zei dat een zend/ontvangstapparaat mogelijk was, maar hij was verbijsterd over de opvallende plaatsing tussen de schouderbladen.' Hier twee foto's van een ander debat, eveneens met een object tussen de schouderbladen: a b.

Kerry ontvouwt spiekbriefje?
Hier een filmpje [mov] waaruit zou blijken dat Kerry -tegen de regels [PDF] in- een spiekbriefje zou ontvouwen voor aanvang van het debat; lees er meer in dit Drudge Report. In de eerder genoemde regels staat, punt 9 xiv: '[...] het zal elke kandidaat toegestaan zijn om tijdens het debat één (1) vooraf aangewezen medewerker achter de coulissen of in de ruimte meteen achter het podium te hebben [...]'. Wat de medewerker daar doet, staat niet omschreven.

Humor
Zie dit plaatje, voor de humor, om te lachen. Ongetwijfeld ook een grap, maar wel een goed gefabriceerde, staat op dit weblog in de vorm van een MP3. David Letterman's 'Top Tien van Verklaringen van President Bush voor de Bobbel In Zijn Jasje'. Dit humoristische filmpje [wmv] maakt ook een grap over het souffleren.
DeepJournal
Sign up for the free mailing list.