%s1 / %s2
 
NEDERLANDS  |  ENGLISH
  • economie
  • iran
  • e-voting
  • 9/11
  • media
  • irak
  • nieuws
  • lees
  • nieuwsarchief
  • van deepjournal
7 september 2006   |     mail dit artikel   |     print   |  
Politiek zegt massaal af voor debat bij toespraak Griffin
Inclusief online audio-interview
Alle fracties in de Tweede Kamer hebben dinsdag en woensdag afgezegd nadat zij eerder (op D66 na, dat een partijcongres heeft) hadden toegezegd vrijdag 8 september iemand te zullen afvaardigen voor het debat na afloop van de toespraak van David Ray Griffin, aldus de organisator van de avond.
Professor Griffin, een van de belangrijkste auteurs over 9/11, zal morgen in Amsterdam een toespraak houden over 11 september. Hij is in Nederland uitgenodigd door uitgeverij Lemniscaat dat zijn boek The New Pearl Harbor heeft vertaald: 11 september - Een onderzoek naar de feiten.

Download [MP3, 17 Mb] het interview van DeepJournal met Jesse Goossens.  Lees hier een ander interview met Goossens.
Jesse Goossens, vertaalster van het boek en organisatrice van de avond met Griffin in een gesprek met Daan de Wit van DeepJournal, op woensdagavond 6 september: 'CDA, Partij van de Arbeid, SP, GroenLinks, VVD; ze zouden allemaal iemand afvaardigen en het is allemaal gecancelled.'
Daan de Wit: Al die partijen zouden dus ook op het podium deelnemen aan het debat?
Jesse Goossens: 'Ja, dat was het idee. Dat van alle partijen een politicus in het panel zou zitten, naast een deskundige en journalisten die ook plaats zouden nemen.'
Daan de Wit: En vandaag en gisteren hebben al die partijen afgezegd.
Jesse Goossens: 'Ja, iedereen belde op [...] en de toon veranderde ook, van de gesprekken die we met de mensen hadden. In het begin was iedereen nog heel open en in voor het debat. We hebben heel duidelijk gemaakt dat we ingaan op de feiten; we hebben alleen interesse in een feitelijke discussie over 11 september, niet in sweeping statements, verdachtmakingen, theorieën, noem maar op. Het gaat ons om 'Wat is er nu werkelijk gebeurd op die dag' en in hoeverre gaat dat in tegen de officiële regeringsverklaring. Hoewel iedereen daar in het begin oren naar had, is de stemming, kennelijk, in de afgelopen twee dagen omgeslagen. En een verklaring daarvoor heb ik niet.'
Daan de Wit: Dat is eigenlijk nog een positieve uitleg, want het klinkt héél eigenaardig dat u vorige week nog zoveel toezeggingen heeft gekregen en dat in zo'n korte tijd iedereen afbelt. Als er nou een of twee afbellen, dan is dat nog te verklaren. Hoe zit dit in elkaar?
Jesse Goossens: 'Daar kan ik je werkelijk geen antwoord op gegeven. Ik heb eind vorige week nog staan juichen omdat ik dacht alles rond te hebben, en dan nu dit... Ik snap er werkelijk niets van. En dan gaat het niet alleen om de politici die zitting zouden nemen in het panel, maar ook om de politici die plaatsen hadden geboekt voor in het publiek, zoals de burgemeester van Apeldoorn [Fred de Graaf], die vice-voorzitter is van de VVD in de Eerste Kamer, die ook zou komen. Hij had zijn interesse duidelijk uitgesproken en ook hij belt opeens af... Ik snap het niet.'
[DeepJournal belt op 7 september met Marit van Iperen, de secretaresse van De Graaf: 'Zijn afzegging heeft te maken met een diner waarvan hij gastheer is en waar hij niet kan wegblijven'.]
Daan de Wit: Maar dus ook SP en GroenLinks.
Jesse Goossens: 'Ja. Dat is ook volstrekt onverklaarbaar. Ik vind het ook heel raar dat een woordvoerder van de SP eerst tegen mij zegt dat Jan Marijnissen niet kan komen omdat hij op vakantie is en vervolgens krijg ik te horen dat hij helemaal niet op vakantie is. Ik snap niet waarom mensen zoiets zeggen. Vervolgens zouden ze Harry van Bommel polsen en dat die waarschijnlijk kan, maar daar heb ik inmiddels ook al van gehoord dat hij uiteindelijk niet kan. GroenLinks hetzelfde verhaal. Kees Vendrik zou komen, die is door zijn rug gegaan, die zou iemand anders afvaardigen en daar kreeg ik vandaag ook een telefoontje over, dat er niemand komt. Ik weet niet wat het is. [...]'.
[Harry van Bommel op 7 september tegen DeepJournal via de telefoon: 'Wij hebben van meet af aan geen belangstelling getoond voor het debat, ons treft geen blaam. Ik krijg erg veel mail en andere post over 11 september en daar neem ik met belangstelling kennis van. Maar ik vind het te vrijblijvend om in Nederland een theorietje zus en een theorietje zo te bespreken op mijn vrije avond in een debat met mensen die ik overdag ook al zie. U moest eens weten hoeveel problemen wij al hebben met de binnenlandse politiek.'
Daan de Wit: Veel van die problemen, Uruzgan, de steeds strenger wordende wetgeving van Donner, wordt teruggevoerd op 9/11.
Van Bommel: 'Ja, maar dan vind ik het een veel te grote omweg om dit te benaderen via wat er is gebeurd op 11 september 2001. Ik was verrast dat mijn collega's wel hadden toegezegd te komen. Ik dacht nog: 'Ik lees de volgende dag in de krant wel hoe het was'.]

Daan de Wit: U organiseert het debat van Griffin en begeleid hem persoonlijk langs alle media nadat u eerst zijn eerste boek hebt vertaald en gratis online hebt gezet. Wat drijft u?
Jesse Goossens: 'Ik vind dat als je over zoiets hoort, je niet meer je ogen dicht kunt doen. Op het moment dat je dit weet, dat je weet dat de meest bepalende gebeurtenis van deze eeuw niet zo blijkt te zijn als wij allemaal voorgespiegeld krijgen, dat de gebeurtenis waarom oorlogen worden gevoerd, waarom onze burgervrijheden worden ingeperkt op één grote leugen gebaseerd is... Als je daar achter komt, als je daarvan de feiten onder ogen ziet, kun je je niet meer omdraaien en doen alsof je nergens iets van weet. En zeker niet als je de mogelijkheid hebt -hoe klein die ook is- om dat kenbaar te maken aan de rest van de wereld. Ik heb dat in het klein kunnen doen door het boek van Griffin te vertalen, jij doet dat door op een website gegevens kenbaar te maken, uitgeverij Lemniscaat doet dat door het boek te publiceren. Op het moment dat je dit weet moèt je stelling nemen. Mensen denken dat ze net kunnen doen alsof het niet bestaat, maar dan neem je óók stelling.'
Daan de Wit: Sommigen van die mensen zijn journalist...
Jesse Goossens: 'Dat is absoluut waar. Dat vind ik helemaal onvergeeflijk, want ik vind dat het je plicht is als journalist om op het moment dat je iets hoort, ook al kun je het niet geloven, ook al wil je het niet geloven, je eerst kennis moet nemen van de feiten voor je je conclusies mag trekken. En ik vind dat het in Nederland en in de main stream media veel te veel gebeurd dat mensen hun mening al klaar hebben liggen voordat ze kennis hebben genomen van waar het werkelijk om gaat. Ik snap niet dat de Nederlandse media de Amerikaanse regeringsverklaring zo klakkeloos overnemen. De wereldgeschiedenis heeft uitgewezen dat de overheid in Amerika al vele malen eerder het volk heeft gemanipuleerd, dus waarom zou het in dit geval niet gebeurd zijn?
En als je dan al zo graag mensen belachelijk wilt maken omdat ze vraagtekens zetten bij de overheidsverklaring, doe dat dan op grond van de argumenten die zij aandragen, en val die aan. Maar ze weigeren zelfs daarvan kennis te nemen. Dat vind ik werkelijk indruisen tegen alle waarheden die je als journalist zou horen aan te hangen.'

Panel
Het panel dat zal worden geleid door Rob Oudkerk bevat nu
Dick Leurdijk, Clingendael.
Coen Vermeeren, TU Delft, Studium Generale 9/11.
Pieter van Os, Amerikacorrespondent van de Groene Amsterdammer.
Dirk-Jan van Baar, HP/De Tijd.

Media
Netwerk volgt David Ray Griffin in Nederland en zal een portret en een interview uitzenden op vrijdag 8 september om 19.30 uur op Nederland 2.
Griffin is in Nederland geïnterviewd door de BBC. Uitzending aanstaande zondag, 10.00 uur, BBC 1.

Toegang toespraak en debat
Zie dit artikel van DeepJournal voor details over de avond met David Ray Griffin. Er zijn nog toegangskaarten. [DeepJournal is niet betrokken bij de organisatie].
____________________________________________________________________________

DeepJournal
Meld je aan voor de gratis mailing list.
9 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 4
Wie onder de oppervlakte kijkt, ziet dat Syrië onder vuur ligt vanwege de belangen van de betrokken partijen. 'Syrië' gaat over macht, geld, invloed en energie.
8 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - 3
Wie vorm en inhoud scheidt, ziet dat de strijd om Syrië vooral niet gaat over waar het over lijkt te gaan. De vorm maskeert de inhoud. Syrië en Iran zijn stukken op een geopolitiek schaakbord.
7 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 2
Bij grote militaire conflicten die aanzienlijke humantaire en economische gevolgen kunnen hebben, is het goed te kijken naar de belangen van de betrokken partijen en naar de rol van de media bij de verslaggeving van de feiten.
6 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 1
Aan de oppervlakte is het duidelijk: de VS willen Syrië bevrijden van een wrede dictator die zijn bevolking met gifgas bestookt. Onder de oppervlakte is er iets heel anders aan de hand.
1 april 2013
Albert Spits: Creëer je eigen financiële veiligheid
Spits beschrijft hoe de euro richting de uitgang gaat en dat je intussen maar beter waarde voor je geld kunt kiezen. Hij raadt iedereen aan zich voor te bereiden op een systeemkrach.
Contact - About - Donate - RSS Feeds - Copyright © 2006 DeepJournal, All rights reserved